EVNGENCO1 luôn chủ động trong các phương án cung ứng điện

Việc đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện năng cho quốc gia luôn là một thách thức đối với các doanh nghiệp sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trước những ẩn số về kinh tế được dự báo cho năm tới, Thời Đại đã phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Phát điện 1...

Tình hình hoạt động tháng 10 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2022

Trong tháng 10 năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và chủ động ứng phó với cơn bão số 5 (SONCA), bão số 6 (NESAT), mưa lũ,...