CTNĐ Duyên Hải hoàn thành kế hoạch sản lượng điện 6 tháng mùa khô năm 2020

Chủ nhật, 28/6/2020 | 22:13 GMT+7
Vào lúc 14h31 ngày 28/06/2020, tổng sản lượng điện của hai nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 đã đạt 9.193 triệu kWh, hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng điện 6 tháng mùa khô năm 2020 được Tổng Công ty Phát điện 1 giao theo quyết định số 100/QĐ-EVNGENCO1 ngày 2/3/2020.

Toàn cảnh Trung tâm Điện lực Duyên Hải (ảnh: Dương Văn Hưởng)

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được Tổng Công ty Phát điện 1 giao quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 và nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng với tổng công suất 3178 MW. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 01/2016, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 3/2017, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng đã được cấp PAC và bàn giao cho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp nhận vận hành thương mại từ ngày 29/4/2020.

Năm 2020, Tổng Công ty phát điện 1 giao kế hoạch sản lượng điện 6 tháng mùa khô của nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 là 4.455 triệu kWh và nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 là 4.738 triệu kWh. Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã tổ chức thực hiện kế hoạch được Tổng Công ty phát điện 1 giao bằng nhiều giải pháp hữu hiệu như: tăng cường kiểm soát chất lượng than; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng sửa chữa; vận hành hiệu quả các tổ máy theo thị trường điện,…

Công tác sửa chữa thiết bị của CBCNV Công ty (ảnh: Tạ Đức Dũng)

Đến 14h31 ngày 28/06/2020, tổng sản lượng điện của hai nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 đã đạt 9.193 triệu kWh, hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng điện 6 tháng mùa khô năm 2020. Ngoài chỉ tiêu sản lượng nói trên, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác của nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 cũng đạt kết quả tốt.

Năm 2020 là năm tình hình thủy văn không được thuận lợi đối với các nhà máy thủy điện trên hệ thống, kết quả sản lượng nói trên của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã góp phần tích cực trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của hệ thống điện quốc gia.  

Trong thời gian 6 tháng còn lại của năm 2020, tập thể CB.CNV Công ty Nhiệt điện Duyên Hải sẽ tiếp tục phấn đấu quản lý vận hành các nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 và nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng an toàn, hiệu quả để tiếp tục hoàn thành sản lượng điện được giao trong năm 2020.

Trung tâm điện lực Duyên Hải về đêm (ảnh: Tạ Đức Dũng)

Huỳnh Hải