Đảng, Đoàn thể

Công đoàn Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2020

Thứ sáu, 26/6/2020 | 14:05 GMT+7
Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2020 của Công đoàn Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn những kiến thức cơ bản về hoạt động công đoàn, ngày 23/6/2020 tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Công đoàn Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ làm công tác công đoàn tại đơn vị.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Đến dự và lên lớp giảng bài có ông Lê Minh Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức – kiểm tra, ông Trương Thanh Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Văn Đô – Phó Chủ tịch Công đoàn chuyên trách, ông Lê Thanh Hữu – Phó chủ tịch Công đoàn và hơn 70 cán bộ Công đoàn Công ty cùng tham dự.

Ông Lê Minh Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức – kiểm tra LĐLĐ tỉnh Trà Vinh báo cáo chuyên đề công tác tổ chức hoạt động công đoàn cơ sở

Trong thời gian 1 ngày tập huấn, các cán bộ Công đoàn Công ty đã được nghe các Báo cáo viên Liên đoàn lao động tỉnh truyền đạt một số nội dung cơ bản, kinh nghiệm hoạt động thực tế, bổ ích về chuyên đề công tác tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở, công tác văn phòng và pháp luật lao động với những điểm mới về Luật Công đoàn năm 2019.

Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ Công đoàn Công ty nắm vững những kiến thức cơ bản về hoạt động công đoàn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết cho công tác công đoàn, … nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong thời gian tới nhằm xây dựng Công đoàn Công ty ngày càng vững mạnh.

Huỳnh Hải