Công ty Nhiệt điện Duyên Hải: lan tỏa phong trào giữ gìn môi trường làm việc “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”

Thứ hai, 21/8/2023 | 14:04 GMT+7
Hưởng ứng cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” do Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”

Khuôn viên “Sáng – xanh – sạch - đẹp” tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 11/LT-EVNGENCO1-CĐ ngày 05/7/2023 của Tổng giám đốc và BTV Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 về việc tổ chức, phát động cuộc thi  “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc" trong Tổng công ty Phát điện 1 và Quyết định số 41/QĐ-EVNGENCO1 ngày 8/8/2023 về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn tại nơi làm việc” trong Tổng công ty Phát điện 1; Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 3131/LT-NĐDH-CĐ ngày 12/8/2023 của về việc Phát động cán bộ công nhân viên lao động Công ty hưởng ứng cuộc thi  “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” trong Tổng công ty Phát điện 1 tới toàn thể CBCNV Công ty.

Cuộc thi nhằm mục đích xây dựng cảnh quan, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, qua đó, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, góp phần cải thiện và nâng cao năng suất lao động tại  đơn vị; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong phong trào xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng hướng tới mục tiêu tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về công tác “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc”; đẩy mạnh sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động đối với cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty trong việc thực hiện hành vi, ứng xử có văn hóa, thân thiện với môi trường và đảm bảo mỹ quan nơi làm việc.

A group of people in orange shirts sitting at a tableDescription automatically generated

Một góc làm việc Xanh – Sạch – Đẹp của Phân xưởng sửa chữa Điện Tự Động

Đợt phát động đã mang đến bầu không khí sôi nổi trong đơn vị; cán bộ, công nhân viên, người lao động các Phòng/Phân xưởng Công ty đều tích cực, chủ động trong việc vệ sinh, sắp xếp tài liệu, trang thiết bị làm việc bảo đảm sạch sẽ, ngăn nắp, khoa học; góc làm việc được trang trí nhiều cây xanh dễ chăm sóc và hút được bức xạ gây hại từ máy vi tính, điều hoà…; không chỉ không gian trong phòng làm việc mà ngoài ban công, hành lang cũng được Phòng/Phân xưởng quan tâm, trang trí nhiều cây xanh, tạo môi trường, cảnh quan “xanh – sạch – đẹp – an toàn”.

A person watering plants on a patioDescription automatically generated

Các cây cảnh được công nhân cây xanh chăm sóc cẩn thận

Với quyết tâm xây dựng hình ảnh Nhà máy nhiệt điện “an toàn - tin cậy - hiệu quả - xanh - sạch - đẹp”, ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai sâu rộng các giải pháp bảo vệ môi trường. Đến nay công tác này đã phát huy được hiệu quả, dần đi vào chiều sâu, tạo nền tảng để Công ty phát triển ổn định, bền vững.

Cụ thể, Công ty luôn đi đầu trong việc thực hiện nghiêm túc pháp luật về bảo vệ môi trường, tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và địa phương trong việc kiểm tra, giám sát công tác môi trường. Hiện nay, các nhà máy do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải quản lý đều được lắp đặt các hệ thống xử lý môi trường công nghệ tiên tiến và được áp dụng phổ biến cho các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) đốt than trên thế giới. Đồng thời được giám sát chặt chẽ trong quá trình xây dựng và vận hành như: Hệ thống xử lý Nox bằng NH3 (SCR); hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP); hệ thống xử lý Sox bằng nước biển (FGD); ống khói cao 210 m và hệ thống giám sát khí thải, nước thải online…

Hệ thống bảo vệ môi trường của các nhà máy được thiết kế và vận hành theo mục tiêu: Bảo đảm hiệu quả về xử lý môi trường ở mức cao, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về môi trường. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải và môi trường xung quanh các nhà máy điện đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Các thông số phát thải đảm bảo theo yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép xả thải,… và các tiêu chuẩn, quy định pháp luật hiện hành về môi trường.

Hiện tại, các thông số phát thải của các nhà máy của Công ty đều được truyền tải trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh để cơ quan chức năng giám sát online. Theo đó, kết quả báo cáo quan trắc môi trường định kỳ hàng năm của Công ty đều nằm trong quy chuẩn cho phép.

Đáng chú ý, Công ty cũng lắp đặt sơ đồ công nghệ và bảng thông tin điện tử truyền số liệu ra trước cổng nhà máy để công khai, minh bạch các thông tin về môi trường để người dân và cộng đồng kiểm tra, giám sát…

Công ty đã từng bước quản lý, xử lý và tiêu thụ hiệu quả lượng tro xỉ phát sinh trong quá trình sản xuất, “xanh hóa” các bãi thu xỉ, giảm tác động tới môi trường xung quanh. Phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng thực hiện đánh giá, lấy mẫu thử nghiệm và cấp chứng nhận hợp chuẩn tro, xỉ các nhà máy phù hợp theo TCVN 12249:2018 – tro xỉ nhiệt điện than làm vật liệu san lấp; Hợp quy tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng theo QCVN 16:2017/BXD. Năm 2022, tỷ lệ tiêu thụ của các nhà máy đạt 100,14%.

A group of men planting a treeDescription automatically generated

Công ty phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh tổ chức trồng cây tại khuôn viên nhà máy

Đến nay, cán bộ công nhân viên của Công ty cũng đã trồng hơn 13.000 cây xanh các loại phủ xanh nhà máy, kho than, bãi thải xỉ... góp phần bảo vệ môi trường, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Công tác bảo vệ môi trường luôn được Công ty coi là nhiệm vụ thường xuyên gắn với mỗi hoạt động. Hàng ngày, đều có cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh đi kiểm tra việc thực hiện vệ sinh nhà xưởng và thiết bị, đảm bảo môi trường an toàn cho người lao động. Hệ thống biển báo, áp phích về nguy cơ mất an toàn đã được lắp đặt tại các vị trí trọng yếu, để tuyên tuyền, cảnh báo, nâng cao ý thức bảo đảm an toàn trong mọi lúc, mọi nơi cho người lao động.

Một số hình ảnh tại khuôn viên các nhà máy:

Mộng Huyền