Đảng, Đoàn thể

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phát động hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” – lần IV

Thứ ba, 27/4/2021 | 14:24 GMT+7
Trong nhiều năm qua, cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” đã được Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là chương trình thường kỳ hai năm một lần với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội.

Với tinh thần tiếp nối thành công của các chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ I, II, III, đồng thời tích cực hưởng ứng phát động của EVN - đơn vị tham gia phối hợp đồng tổ chức chương trình, Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phát động và kêu gọi toàn thể CB.CNV Công ty tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” – Lần IV, cụ thể như sau:

- Thời gian đăng ký: Từ 15/4/2021 – 31/12/2021

- Nội dung: Chủ đề dự thi Sáng kiến vì cộng đồng đa dạng và không giới hạn các lĩnh vực. Dự án dự thi phải thể hiện được các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

- Tiêu chí đánh giá bao gồm: Đối tượng tác động và kết quả mong đợi; Tính khả thi; Tính phát triển; Tính sáng tạo; Tính bền vững và khả năng nhân rộng; Hiệu quả chi phí; Năng lực của đơn vị triển khai.

- Cách thức tham dự:

 + CB.CNV và người lao động gửi hồ sơ tham dự cuộc thi (file mềm và bản in) về Văn phòng Công ty để tổng hợp, trình Ban Giám đốc xem xét, đánh giá trước khi gửi về Ban Tổ chức chương trình.

 + Ngày 25 hàng tháng, Văn phòng tổng hợp các hồ sơ dự thi đã được Ban Giám đốc xem xét, thông qua và gửi về Ban Tổ chức chương trình.

Xem thể lệ cuộc thi tại đây