Đảng, Đoàn thể

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phát động hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu một số quy định nội bộ của Tổng công ty Phát điện 1 liên quan đến người lao động”

Thứ tư, 17/11/2021 | 14:30 GMT+7
Từ nhu cầu thực tiễn đẩy mạnh việc học tập nâng cao kiến thức về các quy định liên quan đến người lao động trong cán bộ công nhân viên, Tổng công ty Phát điện 1 đã triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu một số quy định nội bộ liên quan đến người lao động trong Tổng công ty Phát điện 1” bằng hình thức E-learning. Cuộc thi diễn ra từ 09h00' ngày 15/11/2021 đến hết 23h59’ ngày 12/12/2021.

Nhằm tích cực hưởng ứng cuộc thi, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phối hợp với Công đoàn Công ty phát động hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu một số quy định nội bộ của Tổng công ty Phát điện 1 liên quan đến người lao động” như sau:

1. Đối tượng tham gia: Toàn thể CB.CNV Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

2. Thời gian tham gia cuộc thi: từ 09h00 ngày 15/11/2021 đến hết 23h59’ ngày 12/12/2021.

3. Nội dung và hình thức tham gia dự thi:

Nội dung cuộc thi sẽ tập trung vào các kiến thức về các quy định nội bộ do Tổng công ty ban hành: Nội quy lao động (NQLĐ), Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Tổng công ty Phát điện 1 (QCDC).

CBCNV khi tham gia cuộc thi phải đảm bảo điều kiện đã học bài giảng e-learning về NQLĐ, TƯLĐTT, sau đó sẽ tham gia các bài kiểm tra thông qua phần mềm trắc nghiệm do Tổng công ty xây dựng, hướng dẫn và ban hành.

Xem hướng dẫn chi tiết cách thức tham gia học và dự thi tại Chỉ thị liên tịch số 6310/LT/NĐDH-CĐ

4. Khen thưởng:

a/ Đối với đơn vị:

- Khen thưởng của Tổng Công ty

   + 01 giải nhất: 20.000.000 đồng

   + 01 giải nhì: 10.000.000 đồng

   + 02 giải ba: Mỗi giải 7.000.000 đồng

- Khen thưởng của Công đoàn Tổng Công ty:

   + 01 giải A: 10.000.000 đồng

   + 01 giải B: 5.000.000 đồng

   + 02 giải C: mỗi giải 3.000.000 đồng

b/ Đối với cá nhân:

- Khen thưởng của Tổng Công ty: Tổng Công ty sẽ xét giải thưởng đối với cá nhân hàng tuần, cơ cấu giải thưởng gồm:

   + 01 giải nhất tuần: 5.000.000 đồng

   + 01 giải nhì tuần: 3.000.000 đồng

   + 02 giải ba tuần: mỗi giải 2.000.000 đồng

   + 20 giải khuyến khích tuần: mỗi giải 500.000 đồng

- Khen thưởng của Công đoàn Tổng Công ty: Công đoàn Tổng Công ty xét giải thưởng đối với cá nhân trên cơ sở kết quả toàn cuộc thi, cơ cấu giải thưởng gồm:

   + Nữ CNVLĐ (khối lao động trực tiếp) có thành tích xuất sắc nhất

   + Nam CNVCLĐ ít tuối nhất có thành tích xuất sắc nhất

   + Nữ CNVCLĐ ít tuổi nhất có thành tích xuất sắc nhất

   + Nam CNVCLĐ cao tuối nhất có thành tích xuất sắc nhất

   + Nữ CNVCLĐ cao tuối nhất có thành tích xuất sắc nhất

   + Cá nhân là cán bộ Công đoàn (được tính từ Tổ phó Công đoàn trở lên) có thành tích xuất sắc nhất

Mỗi giải thưởng trị giá 2.000.000 đồng

c/ Khen thưởng của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải:

Ngoài các giải thưởng do Ban Tổ chức (EVNGENCO1) quy định; Công ty Nhiêt điện Duyên Hải sẽ xem xét khen thưởng hàng tuần cho các cá nhân là CNVCLĐ của Công ty có thành tích suất sắc trên cơ sở kết quả thi hàng tuần được Tổng Công ty ghi nhận, cơ cấu giải thưởng gồm:

   + 01 Giải nhất tuần: 1.500.000 đồng

   + 01 Giải nhì tuần: 1.000.000 đồng

   + 01 Giải ba tuần: 500.000 đồng

Xem đầy đủ các thông tin về cuộc thi tại Kế hoạch liên tịch số 16/KHLT-EVNGENCO1-CĐ

Tin đã đưa