Đảng, Đoàn thể

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phát động hưởng ứng cuộc thi viết về “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Phát điện 1” năm 2021

Thứ tư, 17/11/2021 | 08:17 GMT+7
"Chuyển đổi số trong Tổng công ty Phát điện 1" năm 2021 là cuộc thi do Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) tổ chức từ ngày 12/11 đến 15/12/2021 dành cho CBCNV trong toàn Tổng Công ty. Hoạt động nhằm đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về công tác chuyển đổi số.

Nhằm tích cực hưởng ứng cuộc thi, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phối hợp với Công đoàn Công ty phát động Cuộc thi viết“Chuyển đổi số trong Tổng công ty Phát điện 1” năm 2021 như sau:

1. Đối tượng tham gia: Toàn thể CB.CNV Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

2. Thời gian tham gia cuộc thi:

  - Cuộc thi được tổ chức từ ngày 21/10/2021, thời gian nhận bài dự thi từ ngày phát động Chỉ thị Liên tịch đến hết ngày 10/12/2021.

  - Thời gian tổng hợp bài thi và trình Lãnh đạo Công ty xem xét từ ngày 11 đến ngày 13/12/2021.

  - Trình bài thi đạt lên Tổng công ty xem xét trước ngày 14/12/2021.

3. Nội dung và hình thức tham gia:

- CBCNV dự thi với hình thức là bài viết ghi nhận, phản ánh, triển khai các hoạt động, ý tưởng, giải pháp về chuyển đổi số. 2 chủ đề chính là: những mô hình, hoạt động, giải pháp, sáng kiến chuyển đổi số tại EVNGENCO 1 và những điển hình (cá nhân hoặc tập thể) đóng góp trong việc triển khai thực hiện chuyển đổi số thực tế tại EVNGENCO 1/ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

- Những cá nhân, tập thể, sự kiện,... trong bài dự thi đều phải là người thật, việc thật. Nội dung bài thi gắn với hoạt động chuyển đổi số tại đơn vị, chưa từng đăng tải trên các báo, tạp chí, mạng xã hội... (cho phép trích dẫn từ nguồn khác đã đăng nhưng không quá 10% tổng nội dung bài viết, các trích dẫn phải nêu dẫn nguồn ở cuối trang).

- Bài dự thi viết bằng tiếng Việt, tối đa 1.600 chữ, không quá 7 trang A4 (bao gồm hình ảnh/đồ họa minh họa).

4. Địa chỉ nộp bài dự thi:

- CBCNV gửi bài dự thi về Phòng Tổ chức và Nhân sự trước ngày 11/12/2021 (nộp cả bản cứng và file mềm)

Liên hệ: Bà Trần Thị Thuý Kiều - Chuyên viên P.TC&NS; Điện thoại: 0975 941 419; Email: kieuttt@tpcduyenhai.com.vn 

Ban tổ chức chỉ xác nhận đã nhận bài khi hoàn thành cả hai hình thức nộp  bài. 

5. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi viết "Chuyển đổi số trong Tổng công ty Phát điện 1" năm 2021:

* Các giải cá nhân do EVNGENCO 1 trao thưởng:

- 01 giải A - mức thưởng: 10.000.000 đồng/giải.

- 02 giải B - mức thưởng: 5.000.000 đồng/giải.

- 03 giải C - mức thưởng: 3.000.000 đồng/giải.

- 20 giải khuyến khích - mức thưởng: 1.000.000 đồng/giải.

* Các giải tập thể do Công đoàn Tổng công ty khen thưởng:

- 01 giải A - mức thưởng: 10.000.000 đồng/giải.

- 02 giải B - mức thưởng: 5.000.000 đồng/giải.

- 03 giải C - mức thưởng: 3.000.000 đồng/giải.

* Đối với những bài được Công ty lựa chọn để trình Tổng công ty tham dự giải thì sẽ được Công ty khen thưởng 2.000.000đ/bài

Xem đầy đủ nội dung Chỉ thị liên tịch:

Chỉ thị liên tịch số 6311/LT-NĐDH-CĐ

Chỉ thị liên tịch số 15/LT-EVNGENCO1-CĐ

Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi (Quyết định số 693/QĐ-EVNGENCO1)