Bảo vệ môi trường

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019

Thứ hai, 7/10/2019 | 08:42 GMT+7

Chiều ngày 07/5/2019, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phối hợp với Sở LĐTB&XH tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019.

Tham dự buổi lễ có đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban ngành tỉnh Trà Vinh, LĐ UBND, các Ban, Ngành đoàn thể thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn Công ty, Lãnh đạo các phòng/ phân xưởng thuộc công ty và gần 150 CB.CNV đại diện cho hơn 1.100 CB.CNV Công ty tham dự.

Lãnh đạo các đơn vị và CB.CNV tham dự Lễ phát động (ảnh TPCDH)

Phát biểu tại buổi lễ đ/c Nguyễn Văn Long – Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện nhấn mạnh: Tháng hành động về ATVSLĐ được Công ty phát động nhằm mục đích cùng địa phương nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm về tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong công tác an toàn vệ sinh lao động; thúc đẩy các hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, hướng tới xây dựng và phát triển văn hoá an toàn trong lao động, góp phần đảm bảo kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Long phát động hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ tại Công ty  (ảnh TPCDH)

Để công tác triển khai hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ tại Công ty đạt được hiệu quả cao, Ban Giám đốc Công ty yêu cầu toàn thể CB.CNV hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động với các nội dung chính gồm: chú trọng công tác huấn luyện biện pháp làm việc an toàn cho người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trách nhiệm và tuân thủ luật ATVSLĐ; đầu tư, cải thiện điều kiện lao động; nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, an toàn – vệ sinh lao động trong sản xuất.

Ông Dương Quang Ngọc phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động  (ảnh TPCDH)

Tham dự và chỉ đạo lễ phát động, ông Dương Quang Ngọc – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Trà Vinh – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng ATVSLĐ tỉnh cho biết chủ đề của tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 được Chính phủ phát động là “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”

Để tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy cải thiện điều kiện lao động, góp phần thực hiện đạt mục tiêu Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 – 2020, Hội đồng an toàn - vệ sinh lao động tỉnh đề nghị Công ty cần tập trung thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cán bộ quản lý, người lao động, chú trọng đến những người làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu về việc để xảy ra mất an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty; thực hiện tốt cơ chế khen thưởng đồng thời xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động; trong quản trị công việc phải đổi mới tư duy, với phương châm: An toàn - Chất lượng - Năng suất.

Bên cạnh đó, Công ty cần tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng việc nâng cao trình độ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động; phân công rõ từng việc, từng cá nhân thực hiện, quy định cụ thể thời gian, tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện đạt các mục tiêu của chương trình, kế hoạch. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, sử dụng trang thiết bị đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Ngoài ra, Công ty cũng cần phải thường xuyên tổ chức đánh giá các nguy cơ, rủi ro tại nơi làm việc, công cụ máy móc, thiết bị, ưu tiên cho các hoạt động cảnh báo, phòng ngừa, bảo đảm cho người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, vệ sinh; Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở duy trì việc phát động Phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” gắn với phong trào xây dựng doanh nghiệp văn hóa, phong trào thi đua sáng kiến, cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp và đẩy mạnh hoạt động tự kiểm tra để hướng tới việc “Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động sản xuất”.

Một số hoạt động tại lễ phát động:

 

 

 

Chí Thành