Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức bồi huấn, diễn tập PCCC&CNCH hưởng ứng tháng “ Hành động về an toàn - vệ sinh lao động”

Thứ hai, 30/5/2022 | 10:36 GMT+7
Sáng ngày 20/5/2022, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã tổ chức bồi huấn, diễn tập kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) nhằm tăng cường kỹ năng PCCC-CNCH cho CBCNV. Đây cũng là hoạt động tiêu biểu hưởng ứng tháng “ Hành động về an toàn - vệ sinh lao động”.

Tham gia đợt bồi huấn, diễn tập có các chiến sỹ thuộc đội PCCC chuyên ngành Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và đội PCCC cơ sở các Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 2, Duyên Hải 3 mở rộng.

Buổi bồi huấn, diễn tập kỹ năng PCCC&CNCH đã trang bị cho các chiến sĩ những kiến thức liên quan đến nghiệp vụ PCCC&CNCH theo các tình huống giả định cụ thể để thực hành chữa cháy như: Dùng bình bột chữa cháy khay xăng; triển khai chữa cháy bằng họng nước cứu hỏa; cứu hộ cứu nạn cho các nạn nhân; cách thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ;…

Diễn tập PCCC&CNCH là một trong những hoạt động thường xuyên, định kỳ tại Công ty nhằm đảm bảo tính sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng PCCC tại cơ sở

Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm đối với công tác PCCC&CNCH. Từ đó chủ động trong công tác PCCC&CNCH, sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời có hiệu quả với mọi tình huống cháy nổ, xảy ra góp phần ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố.

Cùng với các chương trình bồi huấn, diễn tập, Công ty cũng đặc biệt chú trọng tới công tác kiểm tra an toàn PCCC. Tất cả các hạn mục, công trình tại Công ty đều được trang bị đầy đủ các trang thiết bị PCCC&CNCH đảm bảo tính sẵn sàng khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Công ty cũng trường thường xuyên và định kỳ kiểm tra việc thực hiện theo dõi, thực hiện luyện tập, bảo dưỡng thiết bị PCCC&CNCH của các đơn vị trong công ty, kiểm tra điều kiện an toàn PCCC đối với từng khu vực trong công ty theo quy định để kịp thời phát hiện, khắc phục các sự cố xảy ra.

Thời gian tới, Công ty Nhiệt diện Duyên Hải sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn về an toàn PCCC; chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn PCCC&CNCH nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất.

 

Mộng Huyền