Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020

Thứ tư, 26/8/2020 | 16:15 GMT+7

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020

Sáng ngày 25/8/2020, Công ty và Công đoàn Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020. Đồng chí Nguyễn Nam Thắng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thú – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, đồng chí Âu Nguyễn Đình Thảo – Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Công ty, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Quản lý các Phòng/ Phân xưởng và 136 đại biểu đại diện cho 1.133 người lao động.

Toàn cảnh Hội nghị (ảnh: TPCDH)

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Út – Phó Giám đốc Công ty cho biết từ đầu năm đến hết tháng 6/2020 Công ty tập trung nguồn lực để thực hiện các gói thầu Sửa chữa lớn theo tiến độ do đó việc mua sắm bằng nguồn vốn Đầu tư Phát triển mới bắt đầu triển khai.

Bên cạnh đó, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã trình danh mục vật tư thiết bị mua sắm bằng nguồn vốn Đầu tư phát triển về TCT và đang chờ phê duyệt. Trong quý III, Công ty sẽ tổ chức mua sắm các gói thầu được phê duyệt bằng nguồn vốn đầu tư phát triển được giao đầu năm 2020.

Trong năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020, tình hình hoạt động SXKD của Công ty diễn ra trong bối có nhiều khó khăn thách thức như: tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, khu vực Cảng bị bồi lắng nhiều ảnh hưởng việc tiếp nhận than, làm giảm năng suất bốc dỡ đồng thời ảnh hưởng công tác kiểm soát chất lượng, khối lượng than,... Tuy nhiên với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1, sự giúp đỡ từ chính quyền tỉnh Trà Vinh cùng với sự nhiệt tình, tích cực trong công tác, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ từ toàn thể CBCNV, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đ/c Nguyễn Văn Út – Phó GĐ Công ty báo cáo tại Hội nghị (ảnh: TPCDH)

Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, nhìn chung các NMNĐ Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng đều vận hành an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm điều độ điện Quốc gia (A0). Năm 2019, Công ty đã sản xuất được 16.005 tỷ kWh điện, đạt 106% so với kế hoạch được giao. Trong 06 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện của NMNĐ Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 sản xuất được 9.320 tỷ kWh (đạt 103% kế hoạch 6 tháng). NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng được đưa vào vận hành thương mại từ ngày 29/4/2020 và tính đến hết tháng 6/2020, nhà máy đã sản xuất được 1.405 tỷ kWh điện. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tiếp tục được quản lý tốt, đa số các chỉ tiêu đều đạt so với kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục chú trọng thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý lao động, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, đảm bảo công tác môi trường. Công ty cũng đã rà soát, sửa đổi chức năng nhiệm vụ của các phòng, phân xưởng phù hợp với yêu cầu sản xuất hiện nay; tiến hành hoàn thiện bản mô tả công việc của từng chức danh đảm bảo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc của CBCNV trong Công ty; tiếp tục phổ biến, quán triệt, hướng dẫn cho CBCNV áp dụng các quy chế, quy định do EVN và EVNGENCO1 ban hành, loại bỏ các quy trình, quy định lỗi thời, hết hiệu lực.

Tiếp tục áp dụng phần mềm E-office, liên tục cập nhật, đánh giá hiệu quả quản lý điều hành công việc trong công ty. Sử dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung trong công tác quản lý kỹ thuật, quản lý than, ERP, quản lý nguồn nhân lực, quản lý ĐTXD, triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015, triển khai đào tạo và phổ biến, hướng dẫn CBCNV thực hiện 5S trong Công ty.

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được Công ty thực hiện tốt. Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 Công ty không để xảy ra sự cố liên quan đến môi trường. Công tác kiểm soát bụi, khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn,…tiếp tục được Công ty kiểm soát chặt chẽ; các thông số đều đáp ứng thấp hơn mức cho phép theo tiêu chuẩn hiện hành. Tình hình tiêu thụ tro xỉ tiếp tục được duy trì thực hiện tốt. Năm 2019, lượng tro xỉ được tiêu tụ của NMNĐ Duyên Hải 3 đạt 100% và Duyên Hải 1 đạt 75% so với lượng trong xỉ phát sinh. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình tiêu thụ tro bay của NMNĐ Duyên Hải 1 là 80,33%, NMNĐ Duyên Hải 3 đạt 86,26% so với lượng tro xỉ phát sinh.

Bên cạnh công tác SXKD, Công ty cũng đặc biệt chú trọng đến công tác Đảng, đoàn thể, công tác chăm lo cho người lao động. Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn, Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều chương trình, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong nội bộ Công ty và người dân địa phương, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Công ty, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với xã hội.

Trả lời kiến nghị của NLĐ tại Hội nghị (ảnh: TPCDH)

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 cũng đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính Phủ. Hội nghị đã tiếp thu 57 ý kiến đóng góp của người lao động, các nội dung góp ý tập trung vào các vấn đề lương, thưởng, chế độ chính sách, công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động,…Tất cả các ý kiến, kiến nghị của người lao động đều được Lãnh đạo Công ty giải đáp thỏa đáng tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Thú – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu  tại Hội nghị (ảnh: TPCDH)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thú – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian tới, trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên Công ty về vai trò của người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tầm quan trọng của việc phát triển nhân lực, coi con người là nhân tố cốt lỏi, tiếp tục đầu tư phát triển con người, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực con người. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực về lâu dài, đủ mạnh cả về chất lượng và số lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong tương lai, trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý vững mạnh về năng lực và phẩm chất, nâng cao năng lực làm việc, hiệu quả làm việc cho đội ngũ người lao động trực tiếp sản xuất.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác công tác chăm lo đời sống cán bộ nhân viên lao động trong toàn Công ty về mọi chế độ theo Quy định của Nhà nước, xây dựng các chính sách đãi ngộ hợp lý để người lao động yên tâm công tác, khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có những đãi ngộ hợp lý đối với những lao động giỏi, lao động chất lượng cao, tạo cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, hình thành sự gắn bó mật thiết giữa người lao động với Công ty.

Đ/c Nguyễn Nam Thắng – Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO1 phát biểu tại Hội nghị (ảnh TPCDH)

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Nam Thắng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 biểu dương những kết quả đã đạt được của Công ty trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn thực hiện vượt chỉ tiêu về sản lượng điện, duy trì số giờ vận hành cao (hơn 6000 giờ) là một trong những đơn vị có đạt được số giờ vận hành cao trong các nhà máy nhiệt điện của EVN. Đặc biệt là công tác quản lý, tiêu thụ tro xỉ, công tác bảo vệ môi trường, công tác truyền thông luôn được Công ty thực hiện tốt. Công ty cũng đã duy trì và phát triển hệ thống cây xanh, vệ sinh môi trường tạo được dự luận tốt trong công chúng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp nhiệt điện than trong tương lai.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí cũng đề nghị Công ty cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để kiểm soát tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, nâng cao năng suất bốc dỡ than để đảm bảo vận hành ổn định cho các nhà máy. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong công tác mua sắm vật tư thiết bị, Công ty cần phải sớm xây dựng kế hoạch để chủ động triển khai thực hiện các gói thầu đảm bảo cung cấp đủ vật tư thiết bị cho công tác vận hành, sửa chữa.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Nam Thắng – Phó Tổng Giám đốc, đồng chí Nguyễn Văn Thú – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty thay mặt cho toàn thể CB.CNV Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cam kết hoàn thành các nhiệm vụ do Tổng công ty Phát điện 1 giao.

Nhằm biểu dương những thành tích đóng góp của các tập thể và cá nhân, Hội nghị cũng đã tiến hành trao tặng Bằng khen, giấy khen của các cấp cho 54 tập thể và 364 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoạt động phong trào trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. Tất cả các tập thể và cá nhân được khen thưởng đều được vinh danh và trao thưởng trực tiếp tại Hội nghị, thể hiện sự tôn trọng và ghi nhận của Lãnh đạo Công ty đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ của các tập thể, cá nhân.

Khen thưởng tại Hội nghị (ảnh TPCDH)

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2020 toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty sẽ phát huy tinh thần lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty Phát điện 1.

Chí Thành (TPCDH)