Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ và Hội nghị người lao động năm 2023 cấp Phòng/Phân xưởng

Thứ sáu, 3/3/2023 | 08:05 GMT+7
Thực hiện kế hoạch liên tịch số 287/LT-NĐDH-CĐ ngày 07/2/2023 của Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty. Từ ngày 07 tháng 02 đến ngày 02 tháng 03 năm 2023 các đơn vị trực thuộc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ và Hội nghị người lao động năm 2023. Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được năm 2022 và đề ra kế hoạch nhiệm vụ năm 2023, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

Toàn cảnh Hội nghị Phân xưởng Quản lý vận hành Vận hành 1

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị các đơn vị có Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể người lao động của các đơn vị trực thuộc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Các hội nghị đạt được sự đồng thuận cao từ đại biểu tham dự

Quá trình tổ chức Hội nghị diễn ra đảm bảo dân chủ, đúng trình tự, nội dung. Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đánh giá phân tích những nguyên nhân thiếu sót, tồn tại đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục trong năm 2023.

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Theo đó, năm 2022, là năm có nhiều khó khăn và thách thức trong nước, tình hình thế giới có nhiều bất ổn ảnh hưởng lớn đến tình hình chung của cả nước, ngành điện và Công ty. Tuy nhiên trong điều kiện như vậy, được sự quan tâm chỉ đạo của các Bộ, ngành, địa phương đặc biệt được sự quan tâm từ phía Tổng công ty, toàn thể CBCNV của Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo sản xuất an toàn, cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân.

Công tác quản lý kỹ thuật đã được cải thiện tốt hơn, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác đều đạt theo kế hoạch được Tổng công ty giao. Trong năm 2022 công ty quyết tâm không để xảy ra tai nạn lao động cũng như để mất an toàn trong sản xuất, quá trình vận hành của nhà máy ổn định, tin cậy, đáp ứng khả năng huy động của nhà máy khi được yêu cầu theo nhu cầu hệ thống. 

Trong công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên Công ty đã chủ động lập và ban hành kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên cho từng thiết bị trong nhà máy; tổ chức kiểm soát giám sát nghiệm thu đảm bảo công tác tiểu tu của các tổ máy đạt chất lượng và đạt theo tiến độ đề ra.

Công đoàn tăng cường phối hợp với chuyên môn chăm lo, hỗ trợ đời sống người lao động

Trong năm  2022, các cấp Công đoàn Công ty đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Tổ chức triển khai, quán triệt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới cán bộ, người lao động; gắn với việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao văn hóa công sở, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của công đoàn viên, người lao động; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch. Chú trọng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên, người lao động; đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn; phát triển đoàn viên; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ đã tạo điều kiện cho người lao động thực hiện đầy đủ các quyền dân chủ theo quy định của pháp luật, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong toàn thể người lao động, mang lại bầu không khí làm việc dân chủ, gắn kết giữa các cá nhân với tập thể, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình. Cán bộ người lao động có ý thức giữ gìn kỷ luật nơi làm việc; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí.

Công đoàn phối hợp với các đoàn thể, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ nhân viên vào các dịp lễ tết, thăm hỏi, hỗ trợ chi phí ốm đau, tổ chức các hoạt động, văn hóa, văn nghệ nhằm tăng cường gắn bó, đoàn kết giữa các đơn vị, cán bộ nhân viên trong Công ty. Tiếp tục phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung quan trọng: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết thỏa thuận tại nơi làm việc; việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động.

Ông Nguyễn Văn Long – Quyền Giám đốc Công ty Phát biểu tại Hội nghị Phân xưởng Vận hành 1

Ông Âu Nguyễn Đình Thảo – Phó Giám đốc phát biểu tại Hội nghị Phân xưởng Vận hành 2

Ông Nguyễn Văn Út – Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị Phân xưởng Sữa chữa Cơ Nhiệt

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ban Giám đốc Công ty đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của tập thể lãnh đạo, CBCNV các đơn vị đã góp phần cùng Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong bối cảnh nhiều thách thức mà ngành Điện nói chung và Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nói riêng đang phải đối mặt. Đồng thời chỉ ra những vấn đề còn tồn tại tại đơn vị để xác định nhiệm vụ phương hướng năm 2023.

Nhận định năm 2023 phía trước còn rất nhiều khó khăn đối với các mặt điều hành sản xuất và vận hành cung cấp điện, Ban Giám đốc Công ty đề nghị các đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: tiếp tục phấn đấu vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo cung cấp điện. Đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn cho người và thiết bị, phối hợp các đơn vị đảm bảo cung ứng kịp thời nguyên, nhiên liệu phục vụ công tác vận hành nhà máy được kịp thời, đảm bảo ổn định cung cấp điện đặc biệt trong mùa khô năm 2023 và trong khi nhu cầu sử dụng điện của hệ thống tăng cao. Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy trình vận hành để đáp ứng tốt hơn, tối ưu hơn trong công tác vận hành.

Bên cạnh đó cần đảm bảo tiến độ sửa chữa, bão dưỡng theo quy định và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; tiếp tục triển khai hiệu quả chuyển đổi số; tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động sản xuất. Ngoài ra, cần đảm bảo đời sống CBCNV; đảm bảo người lao động có thu nhập đầy đủ theo đúng quy định; Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến NLĐ, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, …

Ông Nguyễn Văn Đô – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tại Hội nghị Phòng Tổ chức Nhân sự

Ông Lê Thanh Hữu – Phó chủ tịch Công đoàn phát biểu tại Hội nghị Phòng An toàn và Môi trường

Phát biểu tại Hội nghị, Ban chấp hành công đoàn Công ty đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Công đoàn Công ty. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tục phát huy những thành tích đã đạt được, gắn công tác chuyên môn với các hoạt động thi đua của Công đoàn, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Mỗi CBCNV cần có trách nhiệm xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Công ty về kỷ luật lao động, hoàn thành công việc đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng làm việc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa, văn minh công sở gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”; phong trào “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ. Đồng thời, chủ động trong việc xây dựng môi trường làm việc sáng, xanh, sạch, đẹp và duy trì tốt phong trào thể dục thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe cho đoàn viên và người lao động.

Bỏ phiếu bầu cử đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động cấp Công ty và Tổng công ty

Bên cạnh đó, Hội nghị đã tiến hành bầu ra các đại biểu tiêu biểu, xuất sắc dự Hội nghị Người lao động cấp Công ty và cấp Tổng công ty năm 2023. Nhân dịp này, các đơn vị đã khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong năm 2022.

Hội nghị đã phát huy sự đồng thuận, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện cùng sự quyết tâm cao của các tổ chức đoàn thể. Hội nghị cấp các đơn vị là dịp sinh hoạt sâu rộng để người sử dụng lao động các cấp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, tạo điều kiện để NLĐ được hiểu, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Một số hình ảnh khen thưởng tại các Hội nghị:

Mộng Huyền (VP)