Đảng, Đoàn thể

Đại hội Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ sáu, 22/5/2020 | 08:18 GMT+7

Đại hội Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 20/5/2020, Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Phát điện 1, đồng chí Trần Doãn Thành – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, lãnh đạo Ban Tổng hợp, Văn phòng Tổng Công ty, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty và 59 Đảng viên thuộc Đảng bộ.

Toàn cảnh Đại hội 

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ giai đoạn 2018-2020 trình bày tại Đại hội đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng bộ Công ty. Đảng bộ đã quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành các chỉ tiêu, các nhiệm vụ của giai đoạn lâm thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và đảm bảo nguồn an ninh năng lượng của quốc gia.

Trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty là sản xuất điện an toàn, hiệu quả, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mới vào sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao năng suất lao động, hoàn thiện và tối ưu hóa trong sản xuất. Theo báo cáo, từ năm 2018 đến nay, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã sản xuất được hơn 34,77 tỷ kWh điện, nộp ngân sách nhà nước hơn 3.312 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (suất hao than, điện tự dùng, hệ số khả dụng, …) cơ bản đều đạt theo chỉ tiêu do Tổng Công ty giao. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện tốt công tác bốc dỡ than, đảm bảo cung cấp đủ than để vận hành các nhà máy, sản lượng than được bốc dỡ ngày càng được nâng cao về chất lượng, số lượng, công tác bảo dưỡng sửa chữa, quản lý kỹ thuật, quản lý môi trường, phòng chống cháy nổ,…

Đ/c Nguyễn Văn Thú – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại Hội 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục xác định mục tiêu là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Công ty thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được Tổng công ty giao, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối Nhà nước; xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XXVII của Đảng bộ Tổng Công ty Phát điện 1.

Đ/c Nguyễn Tiến Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Phát điện 1 phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty phát điện 1 đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Công ty thể hiện qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2018-2020 của BCH Đảng bộ. Trong 5 năm qua Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã phát hơn 53 tỷ kWh điện, đảm bảo tốt công tác cung cấp than cho các nhà máy vận hành ổn định, giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác nộp ngân sách nhà nước, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội,…

Đảng ủy Tổng công ty cũng đánh giá cao công tác xây dựng tổ chức Đảng tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Tuy mới được thành lập trên cơ sở chia tách từ Chi bộ Ban QLDA Nhiệt điện 3 từ giữa năm 2018 nhưng Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã làm tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên tại Đảng bộ.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2015, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty đề nghị Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ trong Đảng; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty cũng cần tiếp thục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thường xuyên trao dồi tác phong, đạo đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty đề nghị Công ty cần tập trung thực hiện công tác cung cấp than đảm bảo vận hành các nhà máy, tiếp tục kiểm soát tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, công tác bảo vệ môi trường, tiêu thụ tro xỉ, an sinh xã hội trên địa bàn.

Bầu cử BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 

Đại hội đã phát huy vai trò dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm để bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thú – Giám đốc Công ty tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 23 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Phát điện 1, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

BCH Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nhiệm kỳ 2020-2025 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Đ/c Nguyễn Văn Thú – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty

2. Đ/c Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc

3. Đ/c: Âu Nguyễn Đình Thảo - Đảng ủy viên – Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn

4. Đ/c: Nguyễn Văn Long - Đảng ủy viên – Phó Giám đốc

5. Đ/c: Nguyễn Văn Đô - Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch Công đoàn chuyên trách

6. Đ/c: Nguyễn Minh Nhanh - Đảng ủy viên – Chánh Văn phòng

7. Đ/c: Phan Văn Đa - Đảng ủy viên – Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu 1

 

-----------------------------------------------------

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được thành lập theo Quyết định số 294-QĐTC/ĐUK, ngày 04/10/2018 của Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP.HCM, tính đến hiện tại Đảng bộ có 05 Chi bộ trực thuộc với tổng số Đảng viên là 61 người. Về nhiệm chuyên môn, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được Tổng Công ty Phát điện 1 giao nhiệm vụ quản lý vận hành NMNĐ Duyên Hải 1, NMNĐ Duyên Hải 3, NMNĐ Duyên Hải 3 Mở rộng với tổng công suất là 3.628 MW và Cảng biển TTĐL Duyên Hải. Công ty hiện có 13 Phòng chuyên môn và Phân xưởng trực thuộc với tổng số CB.CNV là 1.116 người

 

Chí Thành (TPCDH)