Đảng ủy EVNGENCO1 khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện

Thứ bảy, 31/12/2022 | 15:41 GMT+7
Đó là đánh giá của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) diễn ra sáng nay, ngày 23/12/2022 tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (phải) và đồng chí Nguyễn Tiến Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 đồng chủ trì Hội nghị

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Bí thư Đảng ủy đã thay mặt Ban Chấp hành trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNGENCO1 trình bày báo cáo tổng kết

Theo đó, năm 2022 là một năm hết sức khó khăn đối với Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1, nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của toàn thể CBCNV, Tổng công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do EVN giao. Tổng lượng điện sản xuất năm 2022 ước đạt 30,38 tỷ kWh, bằng 101% kế hoạch năm được Tập đoàn giao. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đồng thời làm tốt công tác an sinh xã hội.

Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 cơ bản đáp ứng được tiến độ phần lớn các nhiệm vụ được EVN phê duyệt cũng như các chỉ tiêu Tổng công ty đề ra. Tổng công ty cũng thực hiện tốt chủ đề năm “Thích ứng, an toàn, linh hoạt và hiệu quả” đã được Tập đoàn giao đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Đặc biệt, trong năm 2022, EVNGENCO1 đã hoàn thành việc tiếp nhận 02 tổ chức Đảng tại đơn vị trực thuộc, đồng thời hoàn thành vượt chỉ tiêu về phát triển Đảng, năm 2022 kết nạp được 35 Đảng viên đạt 129,62 % kế hoạch.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện và tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được thực hiện nghiêm túc...

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN phát biểu chỉ đạo

Những kết quả nói trên của EVNGENCO1 đã nhận được sự ghi nhận của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn biểu dương, trong bối cảnh với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy EVNGENCO1 đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện. Năm 2022, Đảng bộ EVNGENCO1 là đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Sớm xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể cho năm 2023

Sau khi lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn cùng đại diện các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc về những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Đảng bộ, cũng như những hạn chế, tồn tại, đồng chí Nguyễn Tiến Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên đã thay mặt Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn cũng như các ý kiến tham luận tại Hội nghị. Trong năm 2023, Đảng bộ Tổng công ty sẽ nỗ lực triển khai các giải pháp để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 phát biểu kết luận Hội nghị

Cụ thể, EVNGENCO1 sẽ kịp thời nghiên cứu, ban hành các Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo hoạt động tại Tổng công ty với những nội dung trọng tâm năm 2023 là sản xuất 36,526 tỷ kWh điện, hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng, thực hiện công tác Cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO1 theo tiến độ phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số của Tổng công ty và Tập đoàn giao...

Kế hoạch hành động quan tâm đến người lao động giỏi, viên chức ưu tú sẽ tiếp tục được triển khai theo hướng tăng cường tính thiết thực. Các hoạt động an sinh xã hội hướng đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng, hỗ trợ công tác giáo dục vùng sâu vùng xa, hỗ trợ một số cơ sở y tế khu vực khó khăn vẫn là những ưu tiên hàng đầu.

Bên cạnh đó, EVNGENCO1 sẽ hoàn thành công tác trình cấp thẩm quyền phê duyệt giao quyền cấp trên cơ sở đối với Đảng uỷ Tổng công ty; thực hiện nâng cấp các Đảng bộ bộ phận thành Đảng bộ cơ sở để nâng cao hiệu quả hoạt động và lãnh đạo các tổ chức chính trị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 trao bằng khen cho các Đảng bộ, Chi bộ đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"  tiêu biểu năm 2022

Theo evngenco1.com.vn