Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 ban hành Chỉ thị lãnh đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thứ năm, 5/8/2021 | 10:11 GMT+7

Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước quyết tâm phòng chống đại dịch Covid-19 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và để chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 đã ban hành Chỉ thị số 02-CT/ĐU về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

 

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1

Chỉ thị yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong toàn Tổng công ty, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung cao độ, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm như:

Giao trách nhiệm Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị. Tập trung cao độ phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo tại Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội, các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, các tỉnh/thành phố, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các văn bản triển khai của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tổng công ty Phát điện 1..

Các cấp trong Tổng công ty, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp nhằm duy trì, ổn định trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng. Đánh giá mức độ ảnh hưởng và xây dựng các giải pháp để đảm bảo công tác chuẩn bị cung ứng vật tư thiết bị, nhiên liệu, nhân lực đúng tiến độ, hiệu quả, đảm bảo an toàn cho sản xuất, đặc biệt là công tác sửa chữa lớn và đảm bảo cung ứng đủ than cho vận hành trong giai đoạn tới. Chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tổ chức và đẩy nhanh việc tiêm vắc - xin cho cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị.

Phát huy vai trò, trách nhiệm tiên phong của doanh nghiệp Nhà nước tích cực tham gia hỗ trợ nguồn lực, điều kiện, vật chất công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ có hiệu quả, thiết thực đối với công nhân, người lao động, người dân, ... bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chú trọng các giải pháp tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Tổng công ty và các đơn vị về các vấn đề liên quan tới phòng chống đại dịch. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân xây dựng được các mô hình tốt, cách làm hiệu quả, đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi tung tin bịa đặt, phát tán thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

         

 Xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại Công ty ĐHĐ

Trong thời gian qua Đảng ủy, Tổng công ty đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong phòng chống dịch như: thực hiện cách ly tập trung, tại chỗ đối với các lực lượng vận hành, sửa chữa các nhà máy điện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin làm việc từ xa; tăng cường tối đa các cuộc họp, hội nghị theo hình thức trực tuyến; xây dựng các kịch bản và phương án phòng chống dịch Covid-19 cho các tình huống xấu hơn có thể xảy ra; bố trí đầy đủ chỗ ở, trang bị cơ sở vật chất cho lực lượng trực cách ly tại chỗ; phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và cơ quan Y tế triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho CBCNV.

Vượt khó vì dịch bệnh Covid -19, Công ty Thủy điện Đồng Nai hoàn thành đại tu tổ máy H2 vượt tiến độ

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Lãnh đạo, CBCNV- NLĐ trong Tổng công ty luôn tập trung cao độ, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp quyết tâm hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho CBCNV vừa đảm bảo hoàn thành kế hoạch hoạt động SXKD, ĐTXD.

Nguyễn Kiên Cường