Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết công tác năm 2022 tại Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Thứ hai, 14/11/2022 | 15:09 GMT+7
Thực hiện Chương trình Kiểm tra, giám sát số 20-CTr/ĐU ngày 07/01/2022 và Quyết định số 135-QĐ/ĐU ngày 14/9/2022 của Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1. Trong 02 ngày 08 và 09/11 vừa qua, Đoàn giám sát của Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 do đồng chí Nguyễn Quang Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết công tác năm 2022 của Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 tại Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Tham gia Đoàn giám sát còn có đồng chí Nguyễn Kiên Cường, Phó chủ nhiệm UBKT và các đồng chí là Ủy viên UBKT Tổng công ty Phát điện 1. Làm việc với đoàn, về phía Đảng ủy bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải có đồng chí Nguyễn Văn Út – Phó bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Đảng ủy viên.

Đồng chí Nguyễn Quang Cương chủ trì chương trình giám sát

Trong chương trình giám sát, đồng chí Nguyễn Quang Cương - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đảng ủy Tổng công ty đã nêu rõ nội dung, mục tiêu của chương trình kiểm tra nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm (nếu có) của Đảng uỷ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; nâng cao chất lượng công tác giám sát trong Đảng. Việc giám sát đảm bảo dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng được giám sát.

Báo cáo tại chương trình giam sát, đồng chí Nguyễn Văn Út – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty cho biết: Từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã thực hiện tốt việc quán triệt, phổ biến các Nghị quyết của Đảng Uỷ Tổng công ty đến các các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên; đã đề ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể và lãnh đạo thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung tối đa nguồn lực để triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng Nghị quyết công tác năm 2022. Trong đó: Công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; Công tác tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên luôn vững vàng, không có biểu hiện dao động, giảm sút ý chí; Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát mọi hoạt động giúp Công ty vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Đồng chí Nguyễn Văn Út – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tại chương trình làm việc

Qua báo cáo của Đảng ủy Công ty và kiểm tra các hồ sơ tài liệu liên quan, thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Quang Cương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Duyên Hải trong việc nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng Nghị quyết công tác năm 2022 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động; Công tác xây dựng Đảng đã được Đảng ủy Công ty quan tâm, chú trọng; lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuyên môn thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất -  kinh doanh, phục vụ cung cấp điện an toàn, ổn định. Đồng thời, đề nghị công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng tại đảng bộ bộ phận Công ty cần được tăng cường toàn diện hơn nữa trên tất cả các hoạt động của đơn vị để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, các thành viên Đoàn giám sát đã có những ý kiến đánh giá nhận xét về các nội dung kiểm tra, chỉ ra được những ưu điểm, kết quả nổi bật, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, khắc phục các tồn tại, hạn chế và báo cáo kết quả khắc phục sau giám sát.

Phát biểu tại chương trình giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Út – Phó Bí thư Đảng ủy tiếp thu sâu sắc những ý kiến chỉ đạo của Đoàn giám sát để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hơn công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Mộng Huyền