Đảng, Đoàn thể

Đảng ủy bộ phận CTNĐ Duyên Hải: Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2020

Thứ bảy, 27/6/2020 | 08:49 GMT+7
Ngày 25/6/2020, tại trụ sở Công ty, Đảng ủy bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2020 dành cho 78 CBCNV Công ty là quần chúng ưu tú.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2020

Đại biểu tham dự có đồng chí Lê Văn Nhớ - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Duyên Hải; đồng chí Lê Thị Hồng Duyên – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Chuyên viên Ban Tuyên giáo thị xã Duyên Hải; đồng chí Nguyễn Văn Đô – Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Công đoàn chuyên trách Công ty cùng 78 quần chúng ưu tú đang công tác tại các phòng, phân xưởng Công ty.

Tại đây, các học viên đã được nghe các báo cáo viên truyền đạt nội dung các bài giảng theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương. Cụ thể, các học viên được bồi dưỡng 05 chuyên đề về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lê Văn Nhớ - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Duyên Hải báo cáo tại buổi học

Cuối buổi học, các học viên đã thực hiện bài kiểm tra và sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng theo quy định của Trung ương trong thời gian tới.

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phát triển Đảng nói riêng của Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, góp phần tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Phát biểu tại lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Đô – Đảng ủy viên Công ty gửi lời cám ơn đến các đồng chí Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Ban Tuyên giáo thị xã Duyên Hải đã phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho CBCNV Công ty, đồng thời đề nghị các quần chúng có mặt tại đây tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, góp phần xây dựng tập thể Công ty Nhiệt điện Duyên Hải ngày càng phát triển; mỗi đồng chí phải thật sự là quần chúng ưu tú tích cực, hạt nhân tiên phong trên mọi lĩnh vực công tác; biết vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học ở khóa học này vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xác định cho mình động cơ phấn đấu, xây dựng phương hướng công tác, học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Huỳnh Hải