Đảng, Đoàn thể

Đảng ủy bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức lễ công bố các quyết định chia tách, thành lập Chi bộ và chỉ định chức danh Bí thư Chi bộ

Thứ hai, 26/7/2021 | 08:28 GMT+7
Sáng ngày 21/7/2021, tại trụ sở nhà hành chính công ty, Đảng ủy bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã tiến hành Lễ công bố các quyết định của Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 về việc chia tách, thành lập Chi bộ và chỉ định chức danh Bí thư Chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đ /c Nguyễn Văn Thú – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty  trao các Quyết định cho các Chi bộ (ảnh TPCDH)

Để phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã ban hành nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự cấp ủy, tách và thành lập chi bộ mới thuộc Đảng bộ bộ phận công ty Nhiệt điện Duyên Hải nhiệm kỳ 2020-2022 và được Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 thông qua tại nghị quyết số 48-NQ/ĐU ngày 8/7/2021.

Theo đó, cơ cấu tổ chức Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được điều chỉnh từ 05 Chi bộ thành 07 Chi bộ với 86 đảng viên gồm: Chi bộ Văn Phòng – Tổ chức, Chi bộ Kỹ thuật – An toàn – Hóa, Chi bộ Khối Vận hành, Chi bộ Khối Nhiên liệu, Chi bộ Sửa chữa Điện – Tự động, Chi bộ Sửa chữa Cơ nhiệt.

Đ /c Nguyễn Văn Thú – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu giao nhiệm vụ cho các Bí thư Chi bộ (ảnh TPCDH)

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Thú chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí Bí thư các Chi bộ sau khi chia tách, thành lập. Bí thư Đảng ủy chỉ đạo các đồng chí Bí thư chi bộ tổ chức, lãnh đạo đảng viên Chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy Công ty giao phó.

 

Huỳnh Hải