Bảo vệ môi trường

Đoàn công tác của Tổng cục môi trường, Cục Bảo vệ Môi trường miền Nam làm việc tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Thứ hai, 19/9/2022 | 16:22 GMT+7
Ngày 15/9/2022, Đoàn công tác của Tổng cục môi trường, Cục Bảo vệ Môi trường miền Nam do ông Lê Hồng Dương, Phó cục Trưởng cục Bảo vệ Môi trường miền Nam làm trưởng đoàn đến giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường đối với các Nhà máy do Công ty quản lý tại Trung tâm điện lực Duyên Hải.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Âu Nguyễn Đình Thảo - Phó Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng và Phân xưởng Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Ông Âu Nguyễn Đình Thảo - Phó Giám đốc Công ty báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Công ty Âu Nguyễn Đình Thảo đã giới thiệu tổng quan quá trình hoạt động của các Nhà máy do Công ty quản lý. Công ty đã quản lý, vận hành, sản xuất các Nhà máy an toàn, ổn định, liên tục và hiệu quả. Các Nhà máy do Công ty quản lý đều được lắp đặt các hệ thống xử lý môi trường có công nghệ tiên tiến và được giám sát chặt chẽ trong quá trình xây dựng và vận hành.

Tất cả các chất thải của các Nhà máy đều được xử lý theo đúng quy trình và chất lượng, chất thải sau xử lý hầu hết đều thấp hơn so với tiêu chuẩn quy định. Kết quả quan trắc tự động trung bình của các thông số nước thải, khí thải các Nhà máy đều thấp hơn sơ với quy định hiện hành. Công ty cũng đã phối hợp với các đơn vị có chức năng tiến hành thu gom, phân loại, xử lý chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt, chất thải rắn,… để vận chuyển và xử lý theo quy định. Bố trí kho lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại theo quy định, có phân loại, dán mã CTNH và cập nhật theo đúng quy định. Bên cạnh đó,Công ty đã từng bước quản lý, xử lý và tiêu thụ hiệu quả lượng tro xỉ phát sinh trong quá trình sản xuất, “xanh hóa” các bãi chứa tro xỉ, giảm tác động với môi trường xung quanh.

Ông Lê Hồng Dương, Phó cục Trưởng cục Bảo vệ Môi trường miền Nam phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Tổng cục môi trường, Cục Bảo vệ Môi trường miền Nam cũng đã trao đổi, tìm hiểu về công tác bảo vệ môi trường của Công ty, đồng thời đặt ra những câu hỏi liên quan đến việc thực hiện, quản lý, xử lý chất thải công nghiệp cho lãnh đạo Công ty và tiến hành kiểm tra thực tế quy trình vận hành các Nhà máy, công tác vận hành hệ thống tiếp nhận than, công tác kiểm soát và xử lý tro bay, khói thải, nước thải và đặc biệt là khu bãi chứa xỉ thải của công ty để đưa ra kết luận về việc bảo vệ môi trường của đơn vị.  

Đoàn Công tác kiểm tra bãi chứa tro xỉ của Công ty

Kết thúc buổi kiểm tra, giám sát, Đoàn công tác Tổng cục Môi trường, Cục bảo vệ Môi trường miền Nam ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là quản lý và xử lý chất thải của Công ty. Ban lãnh đạo Công ty đã có sự phối hợp với địa phương và các cơ sở ban ngành liên quan trong việc quản lý, xử lý chất thải để bảo vệ môi trường. Theo đó, Đoàn kiểm tra đã đề nghị công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và cố gắng hơn nữa trong việc quan tâm, cải thiện kiểm soát bụi, bụi than phát sinh trong quá trình sản xuất và vận chuyển; tăng cường bảo dưỡng định kỳ các trạm quan trắc tự động; phối hợp chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền tiếp xúc với người dân xung quanh khu vực nhằm nắm bắt thông tin, biện pháp xử lý kịp thời khi có phản ảnh, yêu cầu của người dân về các vấn đề môi trường từ các Nhà máy theo đúng quy định.

Mộng Huyền