EVNGENCO1 tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin

Thứ ba, 20/12/2022 | 16:51 GMT+7
Ngày 20/12/2022, Tổng công ty đã phối hợp với Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam tổ chức khóa “Diễn tập ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin tại Tổng công ty năm 2022”

Thực hiện Quy định Đảm bảo an toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam theo Quyết định số 99/QĐ-EVN ngày 18/01/2021, EVNGENCO1 tổ chức khóa diễn tập với nội dung diễn tập là “Diễn tập an toàn thông tin thực hiện xử lý sự cố mã độc mã hóa dữ liệu”. 

Đại diện Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam phát biểu tại khóa diễn tập 

Hiện nay, EVNGENCO1 đang triển khai Đề án Chuyển đổi số của Tổng công ty Phát điện 1, trong đó hầu hết các Quy trình nghiệp vụ liên quan đến Quản trị nội bộ, Sản xuất kinh doanh, Tài chính kế toán và Đầu tư xây dựng sẽ được số hóa và sử dụng trên môi trường mạng. Việc này đặt ra thách thức ngày càng cao đối với công tác đảm bảo An toàn thông tin, bảo vệ và phòng chống tấn công dữ liệu trên không gian mạng.

Trước yêu cầu và thách thức kể trên, Khóa diễn tập được EVNGENCO1 tổ chức nhằm mục đích: Nâng cao trình độ, kinh nghiệm, thực hành thành thạo các tình huống, quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin cũng như đáp ứng các yêu cầu về ATTT đối với các hệ thống thông tin trọng yếu cho cán bộ vận hành, cán bộ chuyên trách/chịu trách nhiệm về ATTT tại các đơn vị.

Ông Lê Hải Đăng, Phó Tổng giám đốc EVNGENCO1 chủ trì chương trình

Tham gia khóa diễn tập có lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin/An toàn thông tin (CNTT/ATTT) và các cán bộ phụ trách CNTT/ATTT của Tổng công ty Phát điện 1 và các đơn vị thành viên, liên kết. Ông Lê Hải Đăng, Phó Tổng giám đốc EVNGENCO1 chủ trì chương trình.

Các học viên tham gia diễn tập được chia thành các đội thực hành 

Khóa diễn tập diễn ra trong một ngày và bao gồm nội dung về huấn luyện các kiến thức, kỹ năng ATTT, Quy trình xử lý sự cố an toàn thông tin và thực hành diễn tập xử lý sự cố mã độc mã hóa dữ liệu trên máy chủ. 

Theo evngenco1.com.vn