EVNGENCO1 vượt kế hoạch sản lượng điện năm 2022

Thứ bảy, 31/12/2022 | 15:45 GMT+7
Ngày 28/12/2022, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2022

Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng công ty và triển khai thực hiện chủ đề năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Trong bối cảnh chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi như: Tình hình cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện gặp nhiều khó khăn trong các tháng đầu năm, phụ tải trung bình ngày của hệ thống giảm so với kế hoạch năm 2022 của Bộ Công Thương, một số tổ máy nhiệt điện không được huy động…, nhưng với sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các Bộ, ngành, các địa phương, EVNGENCO1 đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2022.

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV và ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1 chủ trì Hội nghị

Tổng sản lượng điện EVNGENCO1 ước thực hiện năm 2022 là 30,38 tỷ kWh, vượt kế hoạch Bộ Công Thương và EVN giao (đạt 101%). Trong đó, khối thủy điện hoàn thành sớm và vượt kế hoạch sản lượng năm 2022. EVNGENCO1 cũng đã thực hiện đạt và vượt 6/8 chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) được EVN giao và cùng Tập đoàn tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân, trong mọi tình huống không để xảy ra thiếu điện theo đúng cam kết của EVN với Đảng, Chính phủ.

Về đầu tư xây dựng (ĐTXD), một số dự án đã hoàn thành báo cáo quyết toán và đang được EVN thẩm tra, đặc biệt giá trị giải ngân dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng vượt kế hoạch Tập đoàn giao (108%). Tuy nhiên, một số dự án chịu tác động của các yếu tố khách quan dẫn tới bị chậm tiến độ. Năm 2022, khối lượng thực hiện ĐTXD của EVNGENCO1 đạt 96% và giá trị giải ngân đạt 96% kế hoạch.

Với mục tiêu là cơ bản trở thành doanh nghiệp số trong năm 2025, các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2022 theo Kế hoạch chuyển đổi số của EVN và Đề án chuyển đổi số của EVNGENCO1 về cơ bản được triển khai đúng tiến độ. Một trong những trọng tâm là Lộ trình chuyển đổi số, lộ trình hiện đại hoá hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật IT, OT giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 được xây dựng dựa trên cơ sở phân tích các yêu cầu thực tế của EVNGENCO1, xu hướng chuyển đổi số ngành điện và hướng tới các trọng tâm chiến lược số của EVNGENCO1.

Năm 2022, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và công tác bảo vệ môi trường được EVNGENCO1 thực hiện tốt. Kết quả, tất cả các đơn vị trong EVNGENCO1 không để xảy ra sự cố về môi trường; không có thiệt hại về người, thiết bị và công trình do thiên tai gây ra.

EVNGENCO1 luôn tích cực, chủ động trong việc triển khai các hoạt động an sinh xã hội với tổng chi phí khoảng 13 tỷ đồng. Năm 2022, bên cạnh các hoạt động thường niên, Tổng công ty đã tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ công tác giáo dục và công tác y tế, phòng chống Covid-19 .

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với nâng cao hiệu quả SXKD - ĐTXD

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN tin tưởng EVNGENCO1 sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN chia sẻ với những khó khăn EVNGENCO1 gặp phải trong năm vừa qua. Ông nhấn mạnh năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho việc thực hiện mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021- 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung và Tổng công ty Phát điện 1 nói riêng. Với tiền đề được tạo ra từ những kết quả đáng khích lệ trong năm 2022 cùng với sự chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Tổng công ty, ông tin tưởng Tổng công ty Phát điện 1 sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm tới.

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 nhấn mạnh các giải pháp Tổng công ty sẽ triển khai trong năm tới

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của ông Trần Đình Nhân, ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 khẳng định Tổng công ty đã chủ động nhận định tình hình và xây dựng hệ thống các giải pháp cho năm 2023. Trong đó, trọng tâm là: Đảm bảo vận hành sản xuất điện an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống; Đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu cho sản xuất điện; Thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” gắn liền với việc nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh – đầu tư phát triển của Tổng công ty; Đảm bảo hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nâng cấp, cải tạo phục vụ hoạt động SXKD; tiếp tục triển khai nghiên cứu và xúc tiến đầu tư các dự án nguồn điện mới theo quy hoạch được duyệt; Đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công các dự án đang triển khai; Đảm bảo việc làm và thu nhập, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV...

Đề hoàn thành sản lượng điện được giao năm 2023 là 36.526 triệu kWh, EVNGENCO1 tập trung hoàn thành tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa, triển khai công tác đầu tư xây dựng đúng tiến độ được phê duyệt, các đơn vị thủy điện phối hợp tốt với địa phương sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước, vận hành bám quy trình hồ chứa và các đơn vị nhiệt điện chủ động, linh hoạt trong công tác đàm phán hợp đồng cung cấp than.

Tổng công ty cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt được các chỉ tiêu được giao năm 2023 về nâng cao hiệu quả vận hành, các chỉ tiêu về tài chính, đầu tư xây dựng và năng suất lao động để đảm bảo các tổ máy phát điện ở trạng thái sẵn sàng tham gia phát điện khi có yêu cầu, hoạt động SXKD điện có lợi nhuận.

Với việc nhận định tình hình và chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp như trên, EVNGENCO1 hướng tới mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD – ĐTXD được giao, cơ bản trở thành doanh nghiệp số trong năm 2025, đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các Quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với các tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022 thuộc Tổng công ty đã được công bố và trao tặng.

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN trao Cờ thi đua của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho Công ty Thủy điện Đồng Nai, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn và Ban Pháp chế

Theo evngenco1.com.vn