Đảng, Đoàn thể

Hoàn thành Đại hội các Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ ba, 19/5/2020 | 08:43 GMT+7

Hoàn thành Đại hội các Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nhiệm kỳ 2020-2025

Từ ngày 08 đến 14/05/2020, tất cả 05/05 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Thực hiện Kế hoạch số 204-KH/ĐU ngày 24/10/2019 của Đảng ủy Tổng Công ty Phát điện 1 về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Phát điện 1 nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã chỉ đạo các Chi bộ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2018-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2022 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; kiểm điểm sự lãnh đạo của Chi ủy, Bí thư chi bộ giai đoạn 2018-2020. Các Chi bộ cũng khẩn trương hoàn thiện văn kiện Đại hội và chuẩn bị nhân sự và các công việc liên quan để tổ chức Đại hội chi bộ.

Tại Đại hội, các Chi bộ đã phát huy tinh thần dân chủ và bầu cử cấp ủy Chi bộ, Bí thư, Phó bí thư theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, các đồng chí được bầu vào cấp ủy Chi bộ khóa mới là những đảng viên thực sự có bản lĩnh, uy tín, năng lực đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Thông qua đại hội, các Chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, xây dựng đoàn kết thống nhất trong chi bộ, đảng viên và quần chúng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, là dịp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về vai trò lãnh đạo của Đảng; từ đó tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước hướng tới đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Phát điện 1 nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ:

Đại hội Chi bộ Văn phòng – Tổ chức (Ảnh TPCDH) 

 

Đại hội Chi bộ Kỹ thuật – An toàn (Ảnh TPCDH)

 

Đại hội Chi bộ Kế hoạch – Tài chính (Ảnh TPCDH)

 

Đại hội Chi bộ Khối Vận hành (Ảnh TPCDH)

 

Đại hội Chi bộ Khối Sửa chữa (Ảnh TPCDH)

 

----------------------------------------------------------------

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được thành lập theo Quyết định số 294-QĐTC/ĐUK, ngày 04/10/2018 của Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP.HCM, tính đến hiện tại Đảng bộ có 05 Chi bộ trực thuộc với tổng số Đảng viên là 61 người. Về nhiệm chuyên môn, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được Tổng Công ty Phát điện 1 giao nhiệm vụ quản lý vận hành NMNĐ Duyên Hải 1, NMNĐ Duyên Hải 3, NMNĐ Duyên Hải 3 Mở rộng với tổng công suất là 3.628 MW và Cảng biển TTĐL Duyên Hải. Công ty hiện có 13 Phòng chuyên môn và Phân xưởng trực thuộc với tổng số CB.CNV là 1.116 người

Chí Thành (TPCDH)