Kết quả cuộc thi ảnh về chuyển đổi số EVNGENCO1 năm 2022

Thứ năm, 3/11/2022 | 07:46 GMT+7
Sau hơn 45 ngày nhận ảnh dự thi và 15 ngày chấm điểm của Ban Giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi ảnh về “Chuyển đổi số EVNGENCO1 năm 2022” đã xác định được các giải thưởng.

Đây là cuộc thi được EVNGENCO1 tổ chức dành cho toàn thể công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đang công tác tại Cơ quan Tổng công ty và tại các đơn vị trực thuộc của nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống ngành điện, lan tỏa hình ảnh đẹp trong lao động sáng tạo của CBCNV EVNGENCO1.

Cuộc thi góp phần khơi dậy niềm tự hào của CBCNV về những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực chuyển đổi số nói riêng và trong hoạt động sản xuất - kinh doanh nói chung. Đồng thời, cuộc thi nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị và toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của Tổng công ty Phát điện 1 về công tác chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực hoạt động, phát triển, hướng tới trở thành doanh nghiệp số.

Kết quả cuộc thi như sau:

1/ Giải Nhất: Tác phẩm: Chữ ký trong kỷ nguyên số. Tác giả: Dương Duy Khương, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Kết quả cuộc thi ảnh về chuyển đổi số EVNGENCO1 năm 2022
Tác phẩm: Chữ ký trong kỷ nguyên số.

2/ Giải Nhì: Tác phẩm: Quản lý vật tư thiết bị bằng mã QR. Tác giả: Trần Thị Thuý Kiều, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Kết quả cuộc thi ảnh về chuyển đổi số EVNGENCO1 năm 2022
Tác phẩm: Quản lý vật tư thiết bị bằng mã QR.

3/ Giải Ba:

- Tác phẩm: Giám sát thiết bị thời chuyển đổi số. Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn, Công ty DHD.

Kết quả cuộc thi ảnh về chuyển đổi số EVNGENCO1 năm 2022
Tác phẩm: Giám sát thiết bị thời chuyển đổi số.

- Tác phẩm: Giám sát trên cao tại trạm 220 kV Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3. Tác giả: Nguyễn Huy Mạnh, Công ty Thủy điện Đồng Nai.

Kết quả cuộc thi ảnh về chuyển đổi số EVNGENCO1 năm 2022
Tác phẩm: Giám sát trên cao tại trạm 220 kV Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3.

4/ Giải Khuyến khích:

- Tác phẩm: Lập trình phần mềm, bước quan trọng trong chuyển đổi số. Tác giả: Dương Duy Khương, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Kết quả cuộc thi ảnh về chuyển đổi số EVNGENCO1 năm 2022
Tác phẩm: Lập trình phần mềm, bước quan trọng trong chuyển đổi số.

- Tác phẩm: “Phòng làm việc Tổ sửa chữa điện thời công nghệ”. Tác giả: Tô Văn Trọng, Công ty Thủy điện Đại Ninh.

Kết quả cuộc thi ảnh về chuyển đổi số EVNGENCO1 năm 2022
Tác phẩm: “Phòng làm việc Tổ sửa chữa điện thời công nghệ”.

- Tác phẩm: Họp trực tuyến - Hiệu quả của chuyển đổi số. Tác giả: Dương Duy Khương, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Kết quả cuộc thi ảnh về chuyển đổi số EVNGENCO1 năm 2022
Tác phẩm: "Lớp học EVN" thời 4.0.

- Tác phẩm: "Lớp học EVN" thời 4.0. Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thương, Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

Kết quả cuộc thi ảnh về chuyển đổi số EVNGENCO1 năm 2022
Bộ ảnh: Số hoá hồ sơ lên HRMS.

- Bộ ảnh: Số hoá hồ sơ lên HRMS. Tác giả: Lê Văn Cường, Công ty Thủy điện Đại Ninh.

5/ Giải dành cho đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi nhất: Công ty Thủy điện Đại Ninh và Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

6/ Giải vòng Bình chọn qua fanpage:

- Tác phẩm: Chữ ký trong kỷ nguyên số. Tác giả: Dương Duy Khương, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

- Tác phẩm: Lập trình phần mềm, bước quan trọng trong chuyển đổi số. Tác giả: Dương Duy Khương, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

- Tác phẩm: Họp trực tuyến - Hiệu quả của chuyển đổi số. Tác giả: Dương Duy Khương, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Kết quả cuộc thi ảnh về chuyển đổi số EVNGENCO1 năm 2022
Tác phẩm: Thanh niên xung kích trên mặt trận Chuyển đổi số.

- Tác phẩm: Thanh niên xung kích trên mặt trận Chuyển đổi số. Tác giả: Vũ Văn Trọng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

Kết quả cuộc thi ảnh về chuyển đổi số EVNGENCO1 năm 2022
Tác phẩm: Chuyển đổi số trong công tác Quản lý vận hành NMTĐ Bản Vẽ.

- Tác phẩm: Chuyển đổi số trong công tác Quản lý vận hành NMTĐ Bản Vẽ. Tác giả: Lê Quốc Hùng, Công ty Thủy điện Bản Vẽ./.

 

 


Theo evngenco1.com.vn