Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 hoàn thành nhiệm vụ SXKD mùa khô năm 2021

Thứ sáu, 2/7/2021 | 10:34 GMT+7

Vào lúc 05h22 ngày 27/06/2021 NMNĐ Duyên Hải 1 – Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phát được 3.859 triệu kWh điện, cán mốc 100% kế hoạch sản lượng điện mùa khô do EVNGENCO1 giao, sớm hơn 03 ngày so với kế hoạch.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 (ảnh TPCDH)

Trong 06 tháng đầu năm 2021 tình hình dịch bện Covid 19 bùng phát lần thứ 4 trong nước và ngày càng diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp các mặt kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kép là vừa vận hành ổn định các nhà máy, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid 19, Công ty đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo hoạt động sản xuất được thực hiện ổn định, an toàn, hiệu quả.

Ngoài chỉ tiêu sản lượng điện mùa khô, NMNĐ Duyên Hải 1 cũng hoàn thành tốt các chỉ tiêu quan trọng gồm tỷ lệ điện tự dùng, suất tiêu hao than, hệ số khả dụng, tỷ lệ dùng máy sự cố, giá bán điện tăng thêm là 22.97 đồng/kWh, doanh thu bán điện tăng thêm 30.41 tỷ đồng. Việc NMNĐ Duyên Hải 1 hoàn thành đồng bộ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mùa khô năm 2021 (trong bối cảnh có nhiều khó khăn) thể hiện sự trưởng thành của đội ngũ CB.CNV, vận hành viên, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị. 

Trong công tác vận hành các nhà máy, Công ty cũng đặc biệt chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao nâng cao năng suất và tối ưu hóa chi phí. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty tiếp tục xây dựng và triển khai các giải pháp số hóa, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0 cho nhà máy các nhà máy do Công ty quản lý phù hợp với định hướng giải pháp áp dụng cho các nhà máy khác trong Tổng công ty Phát điện 1. Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tiễn các sáng, cải tiến kỹ thuật đã được EVN/ EVNGENCO1 công nhận. Đặc biệt là các đề tài nghiên cứu khoa học có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý, vận hành nhà máy nhiệt điện, bốc dỡ than được EVN/ EVNGENCO1 công nhận và đang triển khai ứng dụng phổ biến ứng dụng như: (1) “Đề tài ứng dụng công nghệ AI vào việc điều chỉnh hệ thống cấp nhiên liệu ứng dụng cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3”, (2) “Đề tài Nghiên cứu hiệu chỉnh tham số các bộ điều khiển đối tượng quá trình nhiệt trong nhà máy nhiệt điện” (3) “Nghiên cứu chỉnh định bền vững bộ điều khiển trong hệ thống điều khiển quá trình công nghệ của nhà máy nhiệt điện đốt than phun”, (4) Nghiên cứu cải tiến các chế độ vận hành nhập và cấp than NMNĐ Duyên Hải 1 thông qua các cải tiến trên máy đánh phá đống”….

Phòng Điều khiển trung tâm Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 (ảnh TPCDH)

Những kết quả đạt được nói trên sẽ góp phần tạo động lực cho CBCNV Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục phấn đấu hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm 2021 đã được Tổng Công ty Phát điện 1 giao.

Chí Thành