Nhiệt điện Duyên Hải phát huy quyền dân chủ của người lao động

Thứ tư, 15/3/2023 | 12:59 GMT+7
Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; phát huy sức sáng tạo của tập thể, cá nhân; tạo dựng sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí vì mục tiêu phát triển ổn định, hài hoà, bảo đảm lợi ích chung giữa doanh nghiệp và người lao động. Ngày 15/3/2023, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Tổng công ty Phát điện 1 có: ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn; bà Lê Ngọc Trang - Phó Trưởng ban Tổ chức và nhân sự; ông Nguyễn Xuân Phương - Ban Thanh tra – kiểm tra; bà Trần thị Kim Ngân – Ủy viên BCH Công đoàn Tổng Công ty. Về phía Công ty Nhiệt điện Duyên Hải có: ông Nguyễn Văn Long - Quyền giám đốc; ông Nguyễn Văn Đô - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Quản lý các Phòng, Phân xưởng và 105 đại biểu đại diện cho 1.174 người lao động Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Toàn cảnh Hội Nghị

Trước đó, từ ngày 07/2 đến ngày 02/3/2022, các đơn vị trong Công ty đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ và Hội nghị người lao động năm 2023 cấp Phòng/Phân xưởng nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được năm 2022 và đề ra kế hoạch nhiệm vụ năm 2023, đồng thời đã bầu ra đại biểu đại diện cho người lao động của đơn vị tham dự Hội nghị Người lao động năm 2023 cấp Công ty.

Tại hội nghị, ông Âu Nguyễn Đình Thảo- Phó Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023.

Theo báo cáo, trong năm 2022 vừa qua, bên cạnh một số thuận lợi, Công ty đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình kinh tế, chính trị xã hội thế giới có nhiều bất ổn; giá than, giá dầu, nhiều vật tư, thiết bị, nguyên liệu đầu vào sản xuất điện tăng bất thường; các tổ máy Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng không được huy động trong thời gian dài. Các tổ máy Duyên Hải 1 huy động ở mức công suất thấp đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh đó, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các Sở, Ban, Ngành đặc biệt được sự quan tâm từ phía Tổng công ty, toàn thể CBCNV của Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn vừa thực hiện tốt nhiệm vụ được Tổng công ty, Tập đoàn giao

Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo toàn thể CBCNV thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” theo chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Công tác quản lý kỹ thuật đã được cải thiện tốt hơn, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác đều đạt theo kế hoạch được Tổng công ty giao. Quá trình vận hành của nhà máy ổn định, tin cậy, đáp ứng khả năng huy động của nhà máy khi được yêu cầu theo nhu cầu hệ thống. Từ khi đi vào vận hành đến nay Công ty đã phát được hơn 86 tỷ Kwh điện.

Trong công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, Công ty đã chủ động lập và ban hành kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên cho từng thiết bị trong nhà máy; tổ chức kiểm soát giám sát nghiệm thu đảm bảo công tác tiểu tu của các tổ máy đạt chất lượng và đạt theo tiến độ đề ra.

Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh triển khai theo từng lĩnh vực cụ thể như: lĩnh vực sản xuất, quản trị nội bộ, đào tạo truyền thông, an toàn an ninh mạng và độ tin cậy… Đặc biệt là đã triển khai hệ thống phần mềm thống nhất, xuyên suốt tạo điều kiện tổng hợp, báo cáo thuận lợi và dễ dàng giữa các cấp quản lý như: phần mềm Quản lý vật tư thiết bị bằng QR, phần mềm bảo dưỡng sửa chữa, phần mềm điều tàu...

Bên cạnh đó, Công ty đã tích cực tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương với tổng chi phí gần 2,4 tỷ đồng.

Năm 2023, được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, các chi phí đầu vào sản xuất điện như: than, dầu, khí ở mức cao. Với quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, diễn biến bất lợi, Công ty triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được EVNGENCO1 giao ở mức cao nhất: sẵn sàng đáp ứng sản lượng điện theo phương thức huy động Của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0). Thực hiện tối ưu hóa chi phí trong công tác đấu thầu, mua sắm vật tư thiết bị, quản lý sử dụng vật tư; hoàn thành công tác sữa chữa năm 2023 đảm bảo chất lượng và tiến độ. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, phối hợp với chính quyền các cấp chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên CBCNV tiếp tục đồng hành với Công ty để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn, ông Lê Thanh Hữu – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động.

Năm 2022, Công ty đã chấp hành nghiêm các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ các quy định, điều khoản trong Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động đối với người lao động. Lãnh đạo các đơn vị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong điều kiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong những tháng đầu năm vẫn còn khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19.

Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đã triển khai thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Người sử dụng lao động và Người lao động trong việc chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động, tạo nên mối đoàn kết, thống nhất trong công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo hài hòa, ổn định, tiến bộ góp phần xây dựng đơn vị, Công ty phát triển bền vững.

Công đoàn phối hợp với các đoàn thể, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ nhân viên vào các dịp lễ tết, thăm hỏi, hỗ trợ chi phí ốm đau, tổ chức các hoạt động, văn hóa, văn nghệ nhằm tăng cường gắn bó, đoàn kết giữa các đơn vị, cán bộ nhân viên trong Công ty. Tiếp tục phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Đẩy mạnh việc tuyên truyền và thực thi Văn hóa Doanh nghiệp trong toàn thể người lao động.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ đã tạo điều kiện cho người lao động thực hiện đầy đủ các quyền dân chủ theo quy định của pháp luật, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong toàn thể người lao động, mang lại bầu không khí làm việc dân chủ, gắn kết giữa các cá nhân với tập thể, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình. Cán bộ người lao động có ý thức giữ gìn kỷ luật nơi làm việc; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã được nghe ông Võ Thành Đoàn –Trưởng Phòng Tài chính Kế toán báo cáo về công tác tài chính năm 2022, về việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; trích nộp kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ông Kiên Hoàng Anh, Trưởng phòng Tổ chức và nhân sự đã báo cáo tình hình Hội nghị Người lao động cấp Phòng/Phân xưởng và tiếp thu, trả lời các ý kiến được tổng hợp từ Hội nghị người lao động từ cấp cơ sở về các biện pháp sản xuất kinh doanh, các chế độ chính sách và công tác Công đoàn… Các ý kiến đã được giải đáp và trả lời thỏa đáng được hội nghị biểu quyết nhất trí thông qua.

Tại hội nghị, ông Sơn Wi Chít - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Phó Chánh Văn phòng Công ty đã báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã đánh giá cao và trân trọng biểu dương, ghi nhận thành tích của các phong trào thi đua lao động sản xuất, tinh thần vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty và toàn thể CBCNV người lao động trong Công ty. Đặc biệt là sự quan tâm và nỗ lực của Công ty trong việc đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, thách thức của năm 2023 đối với Công ty và yêu cầu mỗi CBCNV cần nâng cao ý thức xây dựng tập thể, đặt quyền lợi của tập thể lên trên quyền lợi cá nhân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Long – Quyền Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt ban lãnh đạo Công ty, ông Nguyễn Văn Long - Quyền Giám đốc Công ty nghiêm túc tiếp thu sâu sắc những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty, đồng thời ông cũng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Tổng công ty trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Lãnh đạo Tổng Công ty, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao trong mọi hoạt động của Công ty, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; vận hành các Nhà máy an toàn, hiệu quả, thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu: Tập thể cán bộ, người lao động Công ty cần tập trung mọi nỗ lực đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; chú trọng thực hiện chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, vận hành các Nhà máy an toàn, liên tục, ổn định; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát huy sự năng động, sáng tạo của CBCNV để xây dựng Công ty thành doanh nghiệp năng động, sáng tạo, doanh nghiệp số; thực hiện chương trình Kaizen 5s, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, phấn đấu, đổi mới sáng tạo, tạo ra tinh thần học tập trong CBCNV từ đó xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Các đại biểu tiến hành bầu cử Ban thanh tra nhân dân và Đại biểu tham dự Hội nghị người Lao động cấp Tổng công ty bằng hình thức online

Bên cạnh đó, Hội nghị đã tiến hành Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2025 và Bầu Đại biểu tham dự Hội nghị người lao động Tổng Công ty Phát điện 1 năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Đô – Chủ tịch Công đoàn Công ty thông qua chỉ thị liên tịch phát động phong trào thi đua

Cũng tại Hội nghị, nhằm thể hiện sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo và người lao động trong toàn Công ty phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong các tháng còn lại của năm 2023, ông Nguyễn Văn Đô - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã thông qua chỉ thị liên tịch phát động thi đua các tháng còn lại của năm 2023.

Hội nghị kết thúc với tỷ lệ 100% đại biểu biểu quyết tán thành với các nội dung và các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2023.

Mộng Huyền (VP)