Đảng, Đoàn thể

Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thứ sáu, 14/10/2022 | 13:46 GMT+7
Chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (08/10/2007 - 08/10/2022), Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã xây dựng và triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, tạo sức lan tỏa sâu rộng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy EVN, EVN đã hoàn thành nhiều công trình quan trọng, trong đó có Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được thành lập ngày 8/10/2007, theo Quyết định số 298-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trên cơ sở sát nhập tổ chức đảng của Cơ quan EVN và một số đơn vị thành viên. Trong hành trình 15 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, toàn diện của Đảng bộ EVN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện tốt sứ mệnh “điện đi trước một bước”, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Đảng, EVN đã có những thay đổi chiến lược, tạo nên những đột phá quan trọng trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 03/10/2022 của Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Duyên Hải về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (08/10/2007 - 08/10/2022). Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyên truyền về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Việt Nam (08/10/2007- 08/10/2022) bằng nhiều hình thức đa dạng như: thông qua sinh hoạt của các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; gắn kết với các kênh truyền thông nội bộ, truyền thông tương tác ứng dụng trên nền tảng internet và mạng xã hội; phối hợp tuyên truyền, đưa tin với các cơ quan báo chí, đơn vị đối tác truyền thông; tập trung tuyên truyền cổ động thông qua các phương tiện trực quan (băng rôn, panô, áp phích) về truyền thống lịch sử ngành Điện của Đảng bộ; phong trào công nhân lao động gắn với những thành tựu của Đảng bộ; những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 15 năm đến toàn thể CBCNV Công ty.

Lễ kết nạp đảng viên mới chi bộ Văn phòng

Bên cạnh đó, Đảng bộ Bộ phận Công ty đặc biệt chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; tăng cường công tác xây dựng Đảng, Công ty và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; tổ chức kết nạp đảng viên mới dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động của Công ty về vị trí, vai trò của Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ; khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, người lao động đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển, đặc biệt là góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Út – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ, đảng viên

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên, người lao động Đảng bộ Bộ phận Công ty đã tổ chức buổi “Gặp mặt cán bộ - đảng viên ôn lại truyền thống ngành điện và thăm hỏi đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, kỷ niệm 15 năm ngày thành lập đảng bộ tập đoàn điện lực việt nam (08/10/2007 – 08/10/2022)”. Tại buổi họp mặt, các địa biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống ngành điện, quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Tập đoàn nói chung và Đảng bộ Bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nói riêng. Đồng thời đây cũng là dịp để Đảng bộ Bộ phận Công ty thể hiện sự tri ân đối với công lao, đóng góp của các thế hệ đi trước cho sự phát triển của Công ty.

Trong chương trình, Ban Tổ chức cũng thăm hỏi, tặng quà các đồng chí có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng qua các thời kỳ và đảng viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục cố gắng, gương mẫu, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức.

Các đồng chí trong Đảng ủy Công ty tặng quà tri ân đồng chí Nguyễn Việt Dũng – Bí thư chi bộ, Quyền giám đốc Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3

 Đồng chí Âu Nguyễn Đình Thảo – Đảng ủy viên, Phó giám đốc Công ty và đồng chí Nguyễn Văn Đô - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Công ty trao quà cho các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn

Phát động nhiều phong trào thi đua

Cùng với  công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, Công ty đã phát động phong trào thi đua yêu nước đến tất cả cán bộ, đảng viên, người lao động với các nội dung thiết thực cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác; tổ chức thực hiện tốt phong trào sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tập trung vào các nội dung có liên quan trực tiếp đến quản trị, công nghệ; khuyến khích, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Long – Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ phận, Quyền Giám đốc Công ty và đồng chí Nguyễn Văn Đô – Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ phận, Chủ tịch Công đoàn Công ty ký kết Chỉ thị liên tịch phát động phong trào thi đua

Hưởng ứng phong trào thi đua, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua“Tập trung sản xuất điện NMNĐ Duyên Hải 1 hoàn thành theo kế hoạch được giao và tiểu tu S2 NMNĐ Duyên Hải 3 đảm bảo ATVSLĐ – chất lượng – tiến độ”. Để phong trào thi đua đạt hiệu quả, Ban tổ chức đã lựa chọn những hình thức, hoạt động thiết thực gắn với thực hiện các chỉ tiêu cụ thể, làm cơ sở bình xét thi đua như: không để xảy ra sự cố chủ quan và tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động; đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu cho các tổ máy; đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; công tác tiểu tu Tổ máy số 2 – NMNĐ Duyên Hải 3 đảm bảo tiến độ chất lượng; thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, vệ sinh môi trường trong sản xuất; tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát ở các đơn vị, …

Thời gian qua, phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng đến toàn thể đảng viên, người lao động trong Công ty, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thông qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam góp phần tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động về vị trí, vai trò của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập đoàn, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Qua đó, tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy truyền thống đoàn kết, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao ý thức và trách nhiệm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng Đảng bộ Bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải ngày càng vững mạnh.

Mộng Huyền