Đảng, Đoàn thể

Thi trắc nghiệm kiến thức về chuyển đổi số trên mạng Internet của EVNGENCO1: Hàng chục giải thưởng được trao mỗi tuần

Thứ ba, 2/8/2022 | 08:50 GMT+7
Đây là cuộc thi dành cho toàn thể công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đang công tác, làm việc tại Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) với nội dung thi tập trung vào những kiến thức chung về chuyển đổi số cũng như những chủ trương, đường lối, các đề án, kế hoạch liên quan đến công tác chuyển đổi số tại EVNGENCO1. Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi hết sức hấp dẫn khi có 24 giải cá nhân được trao hàng tuần. Cuộc thi sẽ diễn ra từ 09h ngày 01/8/2022 đến 15h00 ngày 26/8/2022. Thời gian mở đề thi cho mỗi tuần là 09h sáng thứ 2 và thời gian đóng đề thi cho mỗi tuần là 15h thứ 6.

 

Theo thể lệ được Ban Tổ chức cuộc thi công bố, CNVCLĐ sẽ tham gia các bài kiểm tra thông qua phần mềm thi trắc nghiệm online của Tổng công ty. Ở mỗi tuần thi, các CNVCLĐ chỉ được tham gia thi 01 (một) lần và mỗi lần dự thi, thí sinh được làm 1 bài thi trong thời gian 30 phút. Đề thi bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên trong ngân hàng câu hỏi và sẽ được thay đổi sau mỗi lượt tham gia thi.

Bên cạnh hệ thống giải thưởng dành cho các cá nhân được trao cuối mỗi tuần thi, Ban Tổ chức sẽ căn cứ điểm tổng hợp của các đơn vị để lựa chọn khen thưởng 04 tập thể có thành tích xuất sắc theo cơ cấu giải quy định. Điểm tổng hợp của đơn vị được xác định dựa trên bảng tiêu chí cụ thể kèm theo Thể lệ (tại đây). Tiêu chí xét trao giải tập thể theo thứ tự ưu tiên Điểm tổng hợp cao nhất và Ban Tổ chức chỉ xét khen thưởng đối với đơn vị đảm bảo thông số có từ 80% số CNVCLĐ trở lên tham gia thi (CNVCLĐ được ghi nhận tham gia thi khi hoàn thành ít nhất 1 bài thi).

Nhằm khuyến khích CB.CNV tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi, bên cạnh các giải thưởng theo quy định của Ban Tổ chức cuộc thi, Ban Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty Nhiệt điện Duyên Hải sẽ xem xét khen thưởng bổ sung cho CB.CNV của Công ty tham gia cuộc thi như sau:

Những đơn vị có kết quả thi hàng tuần cao nhất theo chỉ tiêu: Số bài thi đạt trên 70 điểm chiếm tỷ lệ trên 90% và tỷ lệ người lao động tham gia làm bài thi trên 95% thì Công ty thưởng:

+ Đối với các Phòng nghiệp vụ khối hành chính thưởng 2.000.000 đồng/tuần.

+ Đối với các Phân xưởng sản xuất trực tiếp thưởng 5.000.000 đồng/tuần.

Xem chi tiết Chỉ thị liên tịch số 2672/LT-NĐDH-CĐ ngày 21/7/2022 tại đây

Cùng tham gia ngay thôi!