Tổng Giám đốc EVNGENCO1 kiểm tra công tác đại tu Tổ máy S2 – Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1

Thứ sáu, 9/10/2020 | 13:54 GMT+7

Ngày 07/10/2020 đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác đại tu Tổ máy S2 – NMNĐ Duyên Hải 1 tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Đ/c Nguyễn Văn Thú - Giám đốc Công ty báo cáo tại buổi làm việc (ảnh TPCDH)

Tham gia buổi làm việc còn có Lãnh đạo các Ban thuộc Tổng Công ty, Ban Giám đốc, Quản lý các Phòng/ Phân xưởng thuộc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, các đơn vị nhà thầu tham gia thực hiện đại tu.

Tổ máy S2- NMNĐ Duyên Hải 1 có công suất 622,5 MW, được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 01/2016, là một trong 02 tổ máy của NMNĐ Duyên Hải 1 do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải quản lý vận hành. Theo kế hoạch công tác đại tu Tổ máy S2- NMNĐ Duyên Hải 1 sẽ được thực hiện trong vòng 62 ngày từ 26/9/2020 đến 26/11/2020.

Báo cáo tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Văn Út – Phó Giám đốc Công ty cho biết, tính đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị và triển khai kế hoạch đại tu đang được Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và các đơn vị nhà thầu phối hợp thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu về tiến độ đã đề ra.

Công ty đã hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng với các đơn vị nhà thầu, thống nhất phương án an toàn thi công, quy trình phối hợp, tiến độ, nhân sự,…Công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị cũng đã được Công ty thực hiện mua sắm theo quy định, sẵn sàng đáp ứng cho công tác đại tu theo kế hoạch đã đề ra. Công ty cũng đã thành lập Ban chỉ đạo Đại tu Tổ máy S2 NMNĐ DH1, Tổ giúp việc, Hội đồng nghiệm thu cơ sở, Tiểu ban nghiệm thu cơ sở, Hội đồng nghiệm thu, thu hồi vật tư, thiết bị Đại tu để đảm bảo công tác triển khai, giám sát, đánh giá và nghiệm thu cho công tác đại tu. Hiện tại các nhà thầu đã bố trí nhân sự tại công trường đáp ứng công tác đại tu và đang triển khai thực hiện theo khối lượng và tiến độ đại tu.

Đ/c Nguyễn Hữu Thịnh – TGĐ EVNGENCO1 đánh giá cao công tác chuẩn bị cho đại tu của Công ty và các đơn vị nhà thầu (ảnh TPCDH)

Sau khi nghe báo cáo từ Công ty và các đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng Giám đốc EVNGENCO1 đánh giá cao công tác chuẩn bị cho đại tu Tổ máy S2-NMNĐ DH1 của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và các nhà thầu. Bên cạnh đó, đồng chí Tổng Giám đốc cũng yêu cầu Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và các đơn vị nhà thầu cần phải tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện, giám sát chặt chẽ quá trình thi công, đảm bảo công tác an toàn cho con người và thiết bị, đảm bảo chất lượng, tiến độ và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong suốt quá trình thực hiện đai tu.

Chuyến thăm và làm việc của Tổng Giám đốc và đoàn công tác thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Tổng Công ty đối với công tác sửa chữa lớn tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Tiếp thu những ý kiến chỉ đao của Tổng Giám đốc, tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị thực hiện cho đại tu đã hoàn thành và sẵn sàng cho công tác đại tu. Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và các đơn vị nhà thầu đã và đang tập trung mọi người lực để kiểm soát chất lượng và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt.

Chí Thành