Tổng Giám đốc EVNGENCO1 làm việc tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Thứ sáu, 21/2/2020 | 08:04 GMT+7
Sáng ngày 19/2/2020, tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đoàn công tác của Tổng Công ty Phát điện 1 do đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Tổng Giám đốc EVNGENCO1 làm việc tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Phạm Viết Hùng– Thành viên HĐTV, đồng chí Nguyễn Nam Thắng – Phó TGĐ, Lãnh đạo các Ban Kế hoạch, KTSX, Kinh doanh thị trường điện, TCKT, Quản lý đấu thầu, An toàn, Ban Giám đốc, Quản lý các Phòng/ Phân xưởng Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Đ/c Nguyễn Văn Thú – Giám đốc Công ty báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Văn Thú – Giám đốc Công ty đã báo cáo đoàn công tác tình hình triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Theo kế hoạch dự kiến, sản lượng phát điện năm 2020 của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải là 21 tỷ kWh, trong đó NMNĐ Duyên Hải 1 là 8 tỷ kWh, NMNĐ Duyên Hải 3 là 8,9 tỷ kWh, NMNĐ DH3 MR là 4 tỷ kWh. Công ty đã xây dựng và tạm giao kế hoạch SXKD năm 2020 theo từng tháng cho các Phòng, Phân xưởng theo Quyết định số 09/QĐ-NĐDH ngày 09/1/2020.

Để đảm bảo sản lượng điện theo kế hoạch, Công ty tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như: đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy các tổ máy; nâng cao năng suất bốc dỡ than: tập trung nạo vét luồng, sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị bốc dỡ than; giảm suất tiêu hao than, suất tiêu hao nhiệt; mua sắm vật tư thiết bị dự phòng cho sản xuất điện; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật thiết bị, công trình,…

Bên cạnh đó, Công ty cũng lập kế hoạch, rà soát các điều kiện đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận vận hành NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng.

Đ/c Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng Giám đốc GENCO1 phát biểu chỉ đạo

Sau khi nghe báo cáo của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, ý kiến của lãnh đạo các ban Tổng Công ty, Tổng Giám đốc ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, kết quả đạt được của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải trong năm 2019, đặc biệt trong việc hoàn thành chỉ tiêu sản lượng điện được giao. Công tác bảo vệ môi trường luôn được Công ty chú trọng, đặc biệt là công tác xử lý tro xỉ.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2020, Tổng Giám đốc đề nghị Công ty cần tập trung đảm bảo cung cấp than cho công tác vận hành 05 Tổ máy trong mùa khô và cả năm 2020 thông qua việc thực hiện song song nhiều giải pháp như công tác nạo vét cảng, nâng cao năng suất bốc dỡ than,... Công tác mua sắm vật tư, thiết bị cần phải được thực hiện nhanh, đảm bảo đủ vật tư phục vụ công tác sửa chữa và dự phòng.

Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, truyền thông và quan hệ cộng đồng cần tiếp tục được chú trọng thực hiện song song với quá trình sản xuất. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và người dân địa phương để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

Cuối cùng, Tổng Giám đốc nhấn mạnh vai trò quan trọng của các nhà máy nhiệt điện, trong đó có các nhà máy nhiệt điện Duyên Hải đối với an ninh năng lượng hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh tình thủy văn không thuận lợi. Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Giám đốc yêu cầu Công ty tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sức mạnh tập thể để tiếp tục đạt được những thành tích to lớn như năm 2019.

Huỳnh Hải