Trung đội Tự vệ cơ quan - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tham gia Khóa huấn luyện Tự vệ cơ quan năm 2020

Thứ tư, 9/9/2020 | 15:21 GMT+7

Trung đội Tự vệ cơ quan - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tham gia Khóa huấn luyện Tự vệ cơ quan năm 2020

Từ ngày 07-13/9/2020 Ban CHQS thị xã Duyên hải tổ chức Khóa huấn luyện Tự vệ cơ quan năm 2020. Tham gia khóa luấn luyện năm nay có 123 chiến sĩ đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành thị xã Duyên Hải. Trung đội tự vệ cơ quan - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã cử 23 CB.CNV thuộc quân số của Trung đội tham gia khóa huấn luyện.

 

Lễ khai giải Khóa huấn luyện Tự vệ cơ quan năm 2020

Khóa huấn luyện tự vệ cơ quan trên địa bàn Thị xã Duyên Hải năm nay nằm trong chương trình huấn luyện chiến đấu giai đoạn 2 của Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh năm 2020. Khóa huấn luyện nhằm trang bị cho lực lượng Tự vệ cơ quan nâng cao kiến thức chính trị, điều lệnh, kỹ thuật, chiến thuật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, xử lý linh hoạt các tình huống làm cơ sở cho huấn luyện, học tập và sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra.

Tham gia khóa huấn luyện, các chiến sĩ đã được phổ biến nhiều nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ tổ quốc; một số nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa xã hội với quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ còn được huấn luyện kiến thức về các loại vũ khí quân sự, thực hành sử dung súng tiểu liên AR15, thực hành kỹ thuật ném lựu đạn, sử dụng pháo thủ trong chiến đấu, sử dụng mìn, thuốc nổ, huấn luyện kỹ thuật đánh bắt địch, bảo vệ mục tiêu khi có bạo loạn,…

Lực lượng chiến sĩ Trung đội tự vệ cơ quan Công ty tham gia khóa huấn luyện

Trung đội tự vệ cơ quan – Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được được Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh thành lập theo Quyết định số 1015-QĐ-BCH trực thuộc Ban CHQS Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Luật Dân quân tự vệ. Trung đội có 31 chiến sĩ là CB.CNV của Công ty kiêm nhiệm, được tổ chức thành 03 Tiểu đội.

Trong những năm qua, bên cạnh việc đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy các Nhà máy, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn đặc biệt quan tâm đến công tác an ninh, quốc phòng và đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh thành lập Ban CHQS Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, thành lập Trung đội tự vệ cơ quan thuộc Ban CHQS, thành lập Trung đội Tự vệ súng máy phòng không 12,7mm. Năm 2020 Công ty cũng đã thành lập Hội cựu chiến binh, Cựu quân nhân tại đơn vị.

Hàng năm, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh và Ban CHQS địa phương để xây kế hoạch và triển khai có hiệu quả công tác an ninh, quốc phòng theo quy định; thường xuyên tổ chức đào tạo kiến thức an ninh, quốc phòng, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng vũ khí quân sự, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu và xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra; góp phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự, an toàn để Công ty thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ được giao.

Chí Thành (TPCDH)