Văn phòng Tổng công ty Phát điện 1 kiểm tra, hướng dẫn toàn diện công tác văn phòng tại Công ty nhiệt điện Duyên Hải

Thứ tư, 22/7/2020 | 10:19 GMT+7

Văn phòng Tổng công ty Phát điện 1 kiểm tra, hướng dẫn toàn diện công tác văn phòng tại Công ty nhiệt điện Duyên Hải

Từ ngày 17-19/07/2020 tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, đoàn công tác của Văn phòng EVNGENCO1 đo đồng chí Nguyễn Trung Kiên – Phó Chánh Văn phòng EVNGENCO1 làm trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra và hướng dẫn thực hiện công tác Văn phòng tại Văn phòng Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Phạm Tuấn Anh – Phó Chánh Văn phòng EVNGENCO1, đại diện các Tổ, Nhóm chuyên môn trực thuộc Văn phòng Tổng Công ty; tham dự và làm việc cùng đoàn công tác có đồng chí Âu Nguyễn Đình Thảo – Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, đồng chí Nguyễn Văn Long – Phó Giám đốc Công ty cùng toàn thể CB.CNV Văn phòng Công ty.

Đ/c Nguyễn Trung Kiên và đoàn công tác tại buổi làm việc (ảnh: TPCDH)

Báo cáo tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Minh Nhanh – Chánh Văn phòng Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cho biết Văn phòng Công ty Nhiệt điện Duyên Hải hiện tại đang thực hiện chức năng nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Giám đốc điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện các mảng công việc quan trọng của Công ty như: Quản trị tổng hợp, Hành chính, Văn thư lưu trữ, Thanh tra – pháp chế, Bảo vệ - an ninh – quốc phòng, Y tế, quản lý phương tiện vận chuyển, quan hệ cộng đồng truyền thông, văn hóa doanh nghiệp, quản lý đất đai. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, mặc dù còn nhiều khó khăn do vị trí công ty cách xa trung tâm thị xã và thành phố, các dịch vụ bổ trợ còn hạn chế, tình hình nhân sự có nhiều thay đổi,…nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả từ Văn phòng EVNGENCO1, Ban Giám đốc Công ty, sự phối hợp của các bộ phận chuyên môn và sự quyết tâm cao của tập thể CB.CNV, trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 Văn phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Là đơn vị chủ trì tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác hành chính, pháp chế,… nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Văn phòng luôn gương mẫu tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, các quy định nội bộ của EVN, EVNGENCO1 và Công ty.

Đ/c Nguyễn Minh Nhanh – Chánh VP  Công ty NĐ Duyên Hải báo cáo tại buổi làm việc (ảnh: TPCDH)

Qua kiểm tra thực tế và sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Công ty NĐ Duyên Hải, đ/c Nguyễn Trung Kiên và các thành viên Đoàn Công tác đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng Công ty đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là sự tâm huyết, nhiệt tình và ý thức trách nhiệm trong công việc của từng CB.CNV là một trong những ưu điểm nổi bậc của Văn phòng Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Công ty Nhiệt điện Duyên Duyên Hải là đơn vị chiếm tỉ lệ sản lượng điện lớn nhất cũng là đơn vị quản lý nguồn tài sản, nhân sự cũng lớn nhất trong Tổng Công ty, do đó khối lượng công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của Công ty nói chung và của Văn phòng Công ty nói riêng là rất lớn. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Trung Kiên đề nghị Văn phòng Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục nghiên cứu, đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động, tham mưu có hiệu quả cho Lãnh đạo Công ty trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo các hoạt động của Công ty được thực hiện nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo đúng theo pháp luật và các quy định trong Ngành.

Đ/c Nguyễn Trung Kiên – Phó Chánh VP  EVNGENCO1 kết luận buổi kiểm tra tại Công ty NĐ Duyên Hải (ảnh: TPCDH) 

Qua kiểm tra, đồng chí cũng đề nghị Văn phòng Công ty cần tập trung tham mưu cho Ban Giám đốc và hướng dẫn toàn thể CB.CNV triển khai thực hiện để đạt hiệu quả cao trong công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện mô hình văn phòng điện tử, đặc biệt là việc thực hiện chữ ký số đối với các văn bản nội bộ.

Tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Trung Kiên và đoàn công tác cũng biểu dương Văn phòng Công ty trong những năm qua đã thực hiện tốt công tác truyền thông, quan hệ cộng đồng, góp phần quan trọng trong việc xây và duy trì dựng mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền và người dân trên địa bàn; kiểm soát, kịp thời xử lý có hiệu quả các luồng thông tin, dư luận có ảnh hưởng xấu đến hoạt động của Công ty, không để xảy ra các sự cố khủng hoảng truyền thông.

Ghi nhận những ý kiến đề xuất kiến nghị của Văn phòng Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Văn phòng Tổng Công ty sẽ tăng cường công tác trao đổi thông tin, hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi để Văn phòng Công ty nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động.

Đây là đợt kiểm tra, hướng dẫn toàn diện đầu tiên, với sự tham gia đầy đủ của đại diện các Tổ/ Nhóm chuyên môn của Văn phòng TCT, thể sự sự quan tâm đặc biệt của Văn phòng TCT đối với công tác Văn phòng của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, tạo động lực to lớn để tập thể CB.CNV Văn phòng Công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nói chung và Văn phòng Công ty nói riêng ngày một lớn mạnh.

Một số hoạt động khác của Đoàn công tác tại Công ty.

Đoàn tham quan bãi thải xỉ (ảnh TPCDH)

 

Thăm hỏi CB.CNV tại phòng ĐKTT NMNĐ DH3 (ảnh TPCDH)

 

 

 

 

Chí Thành (TPCDH)